Roald Amundsen er foregangsskole

Roald Amundsen har i år drevet et utviklingsarbeid som har blitt fanget opp i og utenfor Vikens fylkesgrenser.

Både Skolelederforbundet og Norsk Lektorlag har artikler på trykk om arbeidet vårt og i to omganger er vi invitert til SELL-podden i regi av Høgskolen i Innlandet. Måten vi har drevet utforskende og elevaktiviserende opplæring på, har vært til inspirasjon også for andre skoler i fylket som vil lære av arbeidet vårt. 

Arbeidet vi har lagt ned i år har resultert i et spennende, variert og svært relevant skoleår for VG1-elevene, helt utenom det vanlige. Dette har gitt målbare resultater både på elevundersøkelsen og på elevenes faglige resultater. 

Vi har mye å være stolt over, men har også tatt oss tid til en skikkelig evaluering og har diskutert hva vi kan gjøre enda bedre neste år. På den måten er vi enda bedre i stand til å ruste elevene for framtiden med relevant opplæring av høyeste kvalitet. 

Vi nærmer oss en sommerferie, men ser allerede nå fram til en minst like spennende høst og ønsker alle nye elever hjertelig velkommen! 

Les sakene om skolen her: Lektorbladet # 3 2021 by Lektorbladet - issuu. og her: Skolelederen (skolelederforbundet.no)

Til toppen