Smittesituasjonen på skolen

Det kommer fortsatt inn meldinger om smittede elever. Vi oppfordrer alle med positiv hurtigstest om å melde fra til rektor eller assisterende rektor.

Oppdatering pr 17.september.

I uke 37 er det totalt meldt 22 smittetilfeller, alle i Vg1. 
God bedring til dere som er syke!.

NB! På grunn av mye fravær i høst er det satt opp ekstra mattehjelp for Vg1. Dette er informert til elever på Teams og i e-post til foresatte.

Oppdatering pr 14.september.

Skolen har fått bekreftet 7 nye smittetilfeller, alle i Vg1.

Oppdatering pr 9.september.

Det er meldt om 2 nye smittede i dag. En elev i Vg1 og en elev i Vg2.

Oppdatering pr 8.september.

Heretter melder vi om antall smittende inneværende uke da totalen vi endre seg etter hvert som elever er tilbake på skolen etter å ha blitt friske. I uke 36 er det meldt om 10 nye smittede i Vg1 og 3 smittede i Vg2. 

I Vg1 er det pr 6.september meldt om 23 smittede, i Vg2 er det 5 og i Vg3 er det 1 smittet. 

Skolen følger situasjonen tett og setter pris på godt samarbeid med elever i foresatte i denne utfordrende situasjonen.

Til toppen