Spørsmål og svar til skolestart

Når er første skoledag?

Velkommen til skolestart onsdag 18. august. De ulike trinnene starter til ulike tidspunkt. Sted: Auditoriet
•    VG1 kl. 09.00
•    VG2 kl. 10.00
•    VG3 kl. 11.00

Vi gleder oss til å ta imot både gamle og nye Roald Amundsen elever.


Hva skjer med meg som står på venteliste?

Skolen får ventelistene fra inntakskontoret i Viken. Etter første skoledag – onsdag 18.august - ringer vi elever på ventelisten dersom vi har ledige plasser. Vær snill å ha mobilen på og ring oss opp igjen så raskt du kan, dersom du er forhindret fra å svare når vi ringer deg. Vi følger ventelistene i inntaket av nye elever.

 

Når er foreldremøte?

  • Tirsdag 17.august kl. 18-19 arrangeres foreldremøte for Vg1.

 
Hvilken matematikk skal jeg velge?

Alle elevene skal velge mellom teoretisk (T) eller praktisk (P) matematikk.  1P er mye repetisjon fra ungdomsskolen. Det som er nytt fra 10. klasse er mer om økonomi og funksjoner (praktisk bruk). Faget har fokus på matematikken som brukes i samfunnet rundt oss, og det gir generell studiekompetanse. 
1T har mye nytt fagstoff med mer avansert algebra, eksponential- og logaritmefunksjoner, teoretisering og modellering, trigonometri, avansert sannsynlighetsregning, funksjoner (derivasjon mm.). Vår erfaring er at elever som velger 1T bør like teoretisk matematikk. Du bør ha gode forkunnskaper - minst sterk 4'er fra ungdomsskolen. 1T må du velge hvis du tror du kommer til å velge realfaglig matematikk (R1) videre. Det er en dårlig ide å velge bare ut fra realfagspoeng eller status.

Hvilket språk kan jeg velge?

Dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen og ønsker å fortsette med det, velger du fremmedspråk på nivå 2. Vi tilbyr dette i språkene spansk, fransk og tysk. Hvis du har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, og ønsker å bytte språk kan du få tysk 1. 
Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du på Roald Amundsen velge tysk I+II. 
Dersom du har et annet morsmål enn norsk vil du også kunne melde deg opp som privatist og ta eksamen i morsmålet ditt i stedet for å velge fremmedspråk hos oss. Mer informasjon om dette vil vi gi på foreldremøtet og ved skolestart til de som er aktuelle for å velge dette.


Jeg har kommet inn på idrettsfag, og lurer nå på om jeg skal velge bredde eller toppidrett?

Når du starter på idrettsfag på Roald Amundsen vil vi veilede deg grundig og hjelpe deg med å velge mellom bredde- og toppidrett. 


Hvilken klasse kommer jeg i?

Når vi skal sette sammen Vg1 forsøker vi å sette sammen elever fra forskjellige ungdomsskoler, og ha en så lik fordeling som mulig mellom gutter og jenter. I tillegg kan valget ditt av fag avgjøre hvilken klasse du kommer i. 


Hvordan er timeplanen min?

Du må regne med at skoledagen din er fra kl 08:15 – 15:40. Onsdag vil du som oftest være ferdige med undervisning kl 13.40. Du må være forberedt på at det kan oppstå endringer i timeplanen, både midlertidige og permanente, i løpet av skoleåret.

Fravær og smittevern

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut september 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.
Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 
Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet:
•    ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
•    unntas fraværsgrensen

PC

Ta med PC første skoledag.

 

Velkommen til et nytt skoleår!
 

Til toppen