Tilbake til vanlige fraværsregler fra høsten

Regjeringen gjeninnfører de vanlige fraværsreglene i videregående skole og på ungdomsskole fra høsten 2022.

Ikke lenger egenmelding eller bekreftelse fra foresatt 

Elevene kan fra høsten ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet. 

Fraværsgrensen i videregående skole fungerer slik at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke eleven karakter i faget. Eleven kan få dokumentert fravær med gyldig dokumentasjon. 

Unntak på grunn av pandemien 

Regjeringen innførte midlertidige unntak for dokumentasjonskravet ved helserelatert fravær på grunn av koronapandemien.  

Slik blir fraværsgrensen til høsten

  • I videregående skole skal elever ikke få standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i et fag dersom de går over fraværsgrensen.
  • Fraværsgrensen er på 10 prosent av årstimetallet i faget, men rektor kan bruke skjønn opp til 15 prosent, dersom fraværsgrunnen gjør det klart urimelig at grensen skal gjelde.
  • Visse typer dokumentert fravær kan holdes utenom fraværsgrensen.
  • Fravær av helsegrunner vil ikke telle på fraværsgrensen dersom eleven har dokumentasjon fra lege eller annen relevant fagperson, som for eksempel fysioterapeut, tannlege, psykolog eller helsesykepleier.

 Les mer

– Artikkelen er publisert av sentral webredaksjon i Viken fylkeskommune. –

Til toppen