Undervisning på Roald Amundsen videregående skole fortsetter på rødt beredskapsnivå

Denne avgjørelsen er tatt i samråd med kommuneoverlegen i Nordre Follo. Dette innebærer rulleringsplaner for elevene på skjerpede smittevernstiltak.

Dette medfører:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • Bruk munnbind på kollektivtrafikk dersom ikke 1-meters regel opprettholdes
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele inn elever i mindre grupper
  • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger

I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å innføre kohorter. Det er følgelig særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres.

Skolen har forsterket renhold. Vi overholder avstandskravene ved at vi til enhver tid har noen færre grupper og klasser inne på skolen. Dette vil rullere.

De som ikke er på skolen, har digital undervisning etter timeplanen.

Elevene må følge med i Teamet «Informasjon til elever». Der legges det ut oppdaterte planer for undervisningen.

Elever med en vanskelig hjemmesituasjon eller elever som ikke har internett hjemme kan få være på skolen. I så fall kontakter de rådgiver eller miljøarbeider.

Vi ønsker alle lykke til fremover!

Rådgiver Vg1, Vg3 AB

Eli Marie Grindstad Mellem
 

Rådgiver Vg2, Vg3 CD og 3IDA

Tine Jordbræk

Miljøarbeider

Thomas Friis
Telefon 477 86 489 

Til toppen