Velkommen som elev ved Roald Amundsen videregående skole!

Vi skal gi deg et unikt og variert skoleår helt utenom det vanlige

Informasjonsmøte

Foresatte er velkommen til informasjonsmøte onsdag 16. august klokken 18.00.

Første skoledag

Første skoledag er torsdag 17. august klokken 9.00. Du møter i skolens auditorium. Her blir du og de andre fordelt i klasser og går deretter til klasserommet. I klasserommet har du fått tildelt plass, og du sitter sammen med makker som du etter hvert skal bli kjent med. Ta med PC.

Samtale

Fredag 18. august setter vi av tid til samtale med elev, foresatte og kontaktlærer. Informasjon om tidspunkt for samtale blir gitt via elev (sms) da vi ikke har kontaktinformasjon til foresatte før en tid etter skolestart. Vi beklager at informasjon om klokkeslett for samtale kommer sent, det har å gjøre med at vi får elevene inn i klasser veldig kort tid før skolestart, og dette må på plass før vi kan sette tidsplanen for samtaler pr. kontaktlærer. Dersom det ikke passer med samtale denne fredagen så gi oss beskjed på e-post eller telefon 66 99 69 30. 

Variert og relevant

På Roald Amundsen underviser vi i temaperioder. En temaperiode innledes med kick-off hvor vi har invitert eksterne foredragsholdere og bidragsytere fra media, forskning og næringslivet. Slik kobler vi vi det vi driver med på skolen til verden utenfor. Hver temaperiode skal også inneholde en opplevelse og en ekskursjon, for som kjent peker forskning på at vi lærer når vi bruker mange sanser og følelser. Du må berøres og engasjeres!

Hvordan jobber vi?

Elevene er aktive

Nye planer for norsk skole setter nye forventninger til både elevrollen og lærerrollen. Skal elevene utvikle varig kunnskap og kompetanse de kan anvende senere i livet, må de få prøve og feile i kjente og ukjente situasjoner. Derfor er lærerne veiledere og støttespillere, ikke tradisjonelle kunnskapsformidlere. Det gjør at elevene lærer å ta mer ansvar i egen utvikling og læringsprosess - og de kommer opp med løsninger vi ikke engang har tenkt på. Oppgavene og utfordringene elevene "blir utsatt for" skal bli svært åpne, slik at valgfriheten er stor. Det har vist seg å være kilde til motivasjon.

Det siste året har tydeliggjort behovet for å sette demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling på agendaen. Evnen til å se sammenheng og det å tenke helhetlig står i fokus. En av flere tverrfaglig temaperioder vi har lagt bak oss på Roald Amundsen er blant andre "Trolljeger". Trolljeger handlet om folkehelse og livsmestring og om hvordan elevenes liv blir levd i sosiale medier. Vi hadde søkelys på netthets og digital dannelse, men også datalagring og personvern. Elevene forsket i denne perioden på egne og andres digitale liv, og vi så raskt koblingen til tema vi hadde hatt før: For ikke bare er netthets et folkehelseproblem, det er også et demokratisk problem.

Unike lærere

Den viktigste og avgjørende faktoren for å lykkes med å gi elevene mer variert og spennende skolehverdag, er lærerne. Lærere som tenker nytt, skaper glede og engasjement og som gir av seg selv for at elevene skal trives og lære, se sammenhenger og utvikle kompetanse for fremtiden. 

Vil du høre mer om hvordan Roald Amundsen jobber med de nye lærerplanene? Sjekk ut SELLpodden til Høgskolen i Innlandet, hvor lærerne i to episoder snakker med Kjersti Ødegaard som vi har hatt tett samarbeid med, #23 Tverrfaglig samarbeid på vgs

Vi gleder oss til å ta deg i mot i august og ønsker velkommen til skolestart!

Praktisk informasjon om skolestart