Visma InSchool tilgang for foresatte

For tilgang til Visma InSchool må foresatte registrere seg.

Logg in med ID-porten og registrer dine kontaktdata.

Det er viktig for skolen at både mobilnummer og e-post er oppgitt for å nå ut med informasjon.

Visma In School

Sliter du med å komme inn?

Bruk Google Chrome som nettleser og logg deg inn fra PC/MAC, ikke fra mobiltelefon

 

Opplæringsvideo for elever

Forklaring på de ulike fraværskodene

Fraværskodene er tilpasset opplæringsloven og forskriftene.  

X: Udokumentert fravær. Den teller på fagfravær (altså 10%-grensen), time- og dagsfravær og kommer på vitnemålet. Brukes ved fravær uten melding eller dokumentasjon. 

M: Udokumentert fravær, melding gitt. Fraværet er meldt, men det teller ikke som dokumentert fravær. Teller som X, på fagfravær, time- og dagsfravær, men kan komme eleven til gunst hvis tvil om orden- og oppførselskarakter. Meldes av eleven selv eller foresatte.

D: Dokumentert fravær. Dokumenteres fortrinnsvis av sakkyndig, lege, tannlege, psykolog, velferdsgrunner og politisk arbeid. Teller på dag- og timefravær, samt på vitnemål, men ikke på fagfraværet. 

!: Eleven har opplæring i andre fag. Brukes når eleven ikke har fått undervisning i et fag pga. annen aktivitet i skolens regi. Benyttes når skolen har planlagt en annen opplæring for eleven i denne økta. Økta skal gjennomføres på et annet tidspunkt. Skal ikke telle på fagfravær eller føres på vitnemålet. 

R: Rettighetsfravær. Er rettighetsfravær, slik som møte i elevrådet eller annen skoleadministrativt arbeid. Benyttes ved elevrådsarbeid, samtale med rådgiver/helsesøster/ledelse, avtalt studiearbeid. Skal ikke telle på fagfravær eller settes på vitnemålet. 

§:  Trukket fra på vitnemål etter søknad. Med paragraf menes det at fraværet ikke skal telle på vitnemålet, etter innvilgelse av søknad for dette. Når § settes på et dagsfravær, medfører det at koden også gjelder for timene denne dagen.

Elevenes ansvar

  • Gi beskjed til kontaktlærer og faglærer ved sykdom (gjerne via Teams)
  • Laste opp dokumentasjon på fravær i Visma InSchool. Dette må gjøres så fort eleven er tilbake på skolen.
  • Kontrollere at fraværet ser riktig ut. Står det rett fraværskode? Er timesfravær omgjort til dagsfravær? Hvis ikke, gi beskjed til kontaktlærer

Fravær og fraværsregler

Opprinnelig publisert 19.august

Til toppen