Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Du kan snakke med oss om:

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Kontakt oss 

Helsesykepleiere har kontor ved skolens administrasjon i første etasje. 

Kontakt oss på:

Iris Bjork Sevarsdottir Sandvik:
Telefon 47 69 33 64 eller e-post: irisbjorksevarsdottir.sandvik@nordrefollo.kommune.no 

Bjørg Grutle Stavland:
Telefon 92 67 92 25 eller e-post bjorggrutle.stavland@nordrefollo.kommune.no 

Book time hos helsesykepleier

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Fysioterapeut

På onsdager klokken 9.00–11.30 er fysioterapeut tilgjengelig. 
Timebestilling gjøres via bookingtjenesten eller ved å sende sms til 47 78 26 35. 

Book time hos fysioterapeut

Skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.      

Se også  

Til toppen