Inntaksregler

Inntak til videregående skole i Viken er regulert av en egen inntaksforskrift.