Rektor og skolens ledelse

Rektor

Line Pernille Herje Haga
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder
Mobiltelefon: 47690322

Assisterende rektor

Taran Leifson
Rektors stedfortreder
Mobiltelefon: 476 67 833 

Avdelingsleder norsk og fremmedspråk

Camilla Hartsang
Avdelingsleder norsk og fremmedspråk
Trinnleder Vg2
Mobiltelefon: 951 95 780

Avdelingsleder samfunnsfag og engelsk

Kristin Loen Larsen
Trinnleder Vg1
Mobiltelefon: 959 29 025

Avdelingsleder realfag

Taran Leifson
Trinnleder Vg3
Mobiltelefon: 476 67 833

Avdelingsleder idrett

Stian Bomo
Mobiltelefon: 958 68 726

Studieleder 

Ingunn Lhote
Mobiltelefon: 984 77 424

Administrasjonsleder

Ann Christin Stubsveen
Mobiltelefon: 408 63 077

Til toppen