Rektor og skolens ledelse

Rektor

Line Pernille Herje Haga
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder
Mobiltelefon: 47690322

Konstituert assisterende rektor

Stian Bomo
Rektors stedfortreder
Mobiltelefon: 958 68 726

Avdelingsleder norsk og fremmedspråk

Camilla Hartsang
Avdelingsleder norsk og fremmedspråk
Trinnleder Vg2
Mobiltelefon: 951 95 780

Avdelingsleder samfunnsfag og engelsk

Jostein Vae
Trinnleder Vg1
Mobiltelefon: 930 60 840

Konstituert avdelingsleder realfag

Martin Enger
Mobiltelefon: 456 17 002

Avdelingsleder idrett og kombinasjonsprogrammet

Stian Bomo
Mobiltelefon: 958 68 726

Studieleder 

Ingunn Lhote
Mobiltelefon: 984 77 424

Administrasjonsleder

Ann Christin Stubsveen
Mobiltelefon: 408 63 077