Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

Visma InSchool 

Foresatte gis tilgang til skolesystemet etter å registert sine kontaktdata direkte i Visma InSchool. Her finnes fravær, vurderinger, timeplan og annen relevant informasjon. Etter fylt 18 år mister foresatte denne tilgangen, men elevene kan velge å åpne for ulike tilganger dersom det er ønskelig. Dette gjøres av eleven under foresattilgang i Visma InSchool.
 

Ta kontakt med oss

Som foresatt kan man ta kontakt med elevenes kontaktlærer eller avdelingsleder ved behov. Vi tar også kontakt dersom det er nødvendig i forhold til skolegangen. Ved oppstart i Vg1 er det en velkomstssamtale med kontaktlærer, foresatte og elev. Det er også flere foreldremøter utover skoleåret, følg med på skolens kalender. 

Foreldremøter

Oversikt over foreldremøter kommende halvår.

  • Mandag 17.august: Informasjonsmøte for nye Vg1 elever

På grunn av korona og smittevern er det mulig at vi må finne nye løsninger på samlinger i tiden fremover. 

Til toppen