DIGITALE MØTER MED FORESATTE PÅ VG1

Av hensyn til smittevern inviterer vi til digitale møter med foresatte på Vg1.

Alle møtene er 18.00-19.30

Program:

Kl. 18.00                Felles info fra rektor og elevtjenesten. Klikk på linken for å se rektor og elevtjenestens presentasjon.                                                                                                         

 

Fra 18.00-18.25 blir det felles presentasjon fra rektor, politiet og elevtjenesten.

Rektor vil blant annet informere om skolens plattform og satsingsområder mens elevtjenesten vil konsentrere seg om karriereveiledning og sosialpedagogisk arbeid på skolen.

 

Fra 18.30-19.30 er det klassevise møter.

Kontaktlærerne vil konkretisere hvordan klassene arbeider med klassemiljøet, fagene og satsningsområdene. Det vil bli lagt til rette for at foresatte kan stille spørsmål digitalt under møtet. 

 

 

 

Kolsås, 9.9.2021 

Terje Bentzen 
rektor 

Til toppen