FN-rollespill om Mali, verdens farligste FN-oppdrag

Elever i Politikk og menneskerettigheter (POME) fra Rosenvilde bidro konstruktivt da FNs sikkerhetsråd møttes for å diskutere konflikten i Mali. Viljen til å finne løsninger preget rollespillet hvor fire videregående skoler møttes på Ringerike videregående nylig.

elever i foredragssal - Klikk for stort bildeGhana holder sitt åpningsinnlegg . K.Horntvedt

Hva kan gjøres for å bekjempe islamistene?


Skal FN-styrken MINUSMA fortsette slik de opererer i dag? Hvordan sørge for humanitær hjelp og bidra til utvikling i Mali? På forhånd hadde elevene satt seg godt inn i konflikten som kalles verdens farligste FN-oppdrag.


Komplisert og ukjent konflikt


Allerede gjennom landenes åpningsinnlegg kom tydelige motsetninger fram. Nervene la seg fort, mens engasjementet og vilje til løsninger økte. Gjennom formelle og uformelle debatter fikk delegatene brynet seg på utfordringer som jihadisme, fattigdom, separatistbevegelser, narkotikasmugling, terrorisme, klimaendringer og ikke minst uenighet rundt retten til selv å bestemme over eget land (suverenitetsprinsippet).  Krigen i Ukraina lå som en mørk skygge over toppmøtet, men sekretariatet (FN-Sambandet) kom flere ganger tilbake til nettopp Mali, en konflikt nesten utenfor verdens medielys.  


Ulike interesser og makt


Tidlig vektla vetolandene Russland og Kina landet Mali sin rett til suverenitet. – Tid for nyvalg må Malis myndigheter selv bestemme. Russland støtter gjerne Mali hvis de selv ønsker det, uttalte russiske delegater fra Rosenvilde, som ble tydelig utfordret, men sto bastant i sin krevende rolle. I tillegg til Russland representerte Rosenvilde-elever Ghana og India. De ghanesiske delegatene løftet fram bekymringen fra afrikanske land om manglende støtte fra Vesten, uten å provosere egne alliansepartnere for mye. India mangler vetorett, men delegatene markerte seg i forhandlingene i søken etter akseptable løsninger for alle.


Resolusjon stoppet av veto


Ett minutt før fristen ble to resolusjoner fremlagt for sekretariatet, men ingen fikk gjennomslag.  Krav om gjennomføring av valg i Mali allerede i 2023, valgovervåkning av MINUSMA samt ulike sanksjoner hvis Mali ikke holder valg, ble for hard inngripen i Malis suverenitet, mente vetolandene Kina og Russland.  Rollespillet viste i praksis hvordan historien og allianser med andre land preger ulike lands syn på internasjonale konflikter, som her Mali. FN-sambandet roste imidlertid elevene for å ha gjennomført en saklig og kunnskapsrik debatt, som belyste situasjonen i Mali på mange måter.Tekst og foto: Kristine Horntvedt

Til toppen