Digital hjemmeundervisning 17.3.2021 - 11.4.2021

Kommuneoverlegen i Bærum har fattet et hastevedtak om hjemmeundervisning for videregående skoler i Bærum. Det skyldes blant annet et høyt og økende smittenivå samt at smitten er dominert av et mutert virus.

På Rosenvilde betyr det at vi starter med digital hjemmeundervisning for alle elevene fra og med i morgen, onsdag 17.3. Vanlig timeplan følges.

Skolen vil være åpen, og elevene (som ikke er i karantene) kan hente bøker og utstyr.

De elevene som tidligere har fått tilbud om å komme på skolen hver dag selv om det har vært hjemmeskole, kan fortsatt gjøre det så lenge de ikke er i karantene.

Med vennlig hilsen
Terje Bentzen
rektor

Til toppen