Fortsatt rødt tiltaksnivå i uke 17

Kommuneoverlegen i Bærum har i dag bestemt at det fortsatt skal være rødt tiltaksnivå på de videregående skolene i Bærum i uke 17 (fra og med mandag 26.4. til og med fredag 30.4.).

Det betyr for Rosenvilde at vi følger oppsatt undervisningsplan for rødt tiltaksnivå, se vedlegg. I henhold til planen vil Vg1 og Vg2/Vg3 bytte på å være på skolen. Merk dere at tentamensplanen kan føre til noen endringer.

I lys av den nåværende situasjonen med et relativt høyt smittenivå, et mutert virus som dominerer, samtidig som vi har fått en ny smittevernveileder for videregående opplæring, fortsetter vi med tiltakene som er iverksatt:

  • Kantina vil være åpen, men sitteplassene er sperret av, vennligst spis i klasserommet og/eller vær ute i pausene
  • Elevene har fått utdelt munnbind til bruk på fellesområdene og buss/t-bane/tog. Det anbefales ikke å bruke munnbind i klasserommet
  • Skolen har knyttet til seg en koronavert som skal bidra til etterlevelse av smitteverntiltakene
  • Faste plasser/klassekart skal benyttes i alle klasser
  • Noen undervisningsgrupper er allerede flyttet til nye klasserom

Husk de tre grunnpilarene for å hindre smittespredning:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Undervisningsplan uke 17 - 22 2021 (DOCX, 17 kB)

Til toppen