Gult tiltaksnivå fra mandag 3.5. og inntil videre.

Kommuneoverlegen i Bærum har nå bestemt at tiltaksnivået i Bærum skal være gult fra uke 18 (fra mandag 3.5.) og inntil videre. Begrunnelsen er at det i det siste har vært registrert lite smitte blant barn og unge i Bærum, og situasjonen vurderes som stabil.

Det betyr for Rosenvilde at vi går tilbake til vanlig timeplan, noe som betyr at alle elevene er på skolen samtidig.

Vi må imidlertid fortsatt passe på avstanden til hverandre. På fellesarealene utenfor klasserommene skal avstanden være minimum en meter. Kantina vil være åpen for handel, men sitteplassene vil fortsatt være stengt. Vi oppfordrer elevene til å gå ut eller være i eget klasserom i friminuttene.

Vi har engasjert en koronavert til, slik at vi nå har to koronaverter som vil hjelpe elevene til å etterleve smitteverntiltakene våre på fellesarealene.

Husk de tre grunnpilarene i smittevern:

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer

    Rektor
Til toppen