Kjernekraft – en av løsningene i det grønne skiftet?

Kjernefysiker og blogger Dr. Sunniva Rose møtte 120 VG1-elever i et stappfullt auditorium andre skoledag inn i det nye året. Foredraget ble et inspirerende kick-off for vårens tverrfaglige samarbeid om energi og bærekraft.

Kjernekraft er den største kilden vi har til «utslippsfri» energi, med uten tvil det laveste totale fotavtrykket. Likevel kan det være faktorer som hver og en av oss kan finne uakseptable. Søk kunnskap og ta et standpunkt, oppfordret kjernekraftkjendis Rose.

Talsperson for kjernekraft


Rose er kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft AS og en tydelig talsperson for kjernekraft. Forankret i forskning og statistikk fikk elevene servert tydelige fordeler knyttet til C02-utslipp, lite arealbruk, begrenset volum på avfall, kort nedetid og kostnader. Med energikrisa i Europa er debatten høyaktuell; Kan kjernekraft bidra til å dekke behovet for energi også i Norge? Hvilke konsekvenser har det i dag, og er det bærekraftig for fremtiden? Kan det bli et politisk flertall for kjernekraft også i Norge, slik som i Sverige og Finland?

Tverrfaglig samarbeid


Etter foredraget går stafettpinnen videre til samfunnskunnskap med analyse av aktører, makt og politiske muligheter i det grønne skiftet. Videre tar naturfag for seg de naturfaglige prosessene, hvilke muligheter og eventuelle farer ligger i dette? I engelsk retter elevene blikket mot debatten i engelskspråklige land, mens fremmedspråkene setter søkelyset på bruk av kjernekraft i Frankrike, Tyskland og Spania og diskusjonene som foregår der. Hvorfor er holdningene til kjernekraft så ulike i europeiske land? 7. – 8. februar deltar elevene i skolens politiske rollespill MiniStortinget. Som representanter for Stortingets 10 ulike partier får de god anledning til å sette seg skikkelig inn i det grønne skiftet, og god trening i å diskutere kjernekraft og andre energiløsninger.

Les mer om kjernekraft og om Sunniva Rose

Elever ser på presentasjonen av Rose i auditoriet - Klikk for stort bildeRose forteller hvorfor kjernekraft er den del av løsningen sammen med andre energikilder. Kristine Horntvedt

 

Statistisk fremvisning - Klikk for stort bildeRose viser hvordan kjernekraft kommer best ut på faktorer som CO2-utslipp, nedetid, avfall med mer. Kristine Horntvedt

 

Foredragsholder Rose og en elev - Klikk for stort bildeMagnus Himle-Hopland (1STA) sikrer seg autografen til Rose i hennes bok «Vi er Stjernestøv». Kristine Horntvedt


 

Flere elever i auditoriet - Klikk for stort bildeJohan, Sofian, Benjamin, Mikolaj, Oscar og Sondre (1STA) sitter klare for å lytte til foredraget ved Rose. Kristine Horntvedt
Til toppen