MiniStortinget 2023

Spenningen toppet seg mot slutten av årets MiniStorting da FRP fremmet mistillitsforslag grunnet manglende tillit til regjeringens arbeid.  – Regjeringen kan fortsette sitt arbeid fastslo stortingspresidentene. Det ble ikke flertall for mistillitsforslaget.  
 

Ti partiledere står samlet under skilt for MiniStortinget etter pressekonferansen. - Klikk for stort bilde Emanuele Lombardo

 

 

 

 

 

 

 

To hundre festkledde elever preget Rosenvilde gjennom to intense dager. Høytid, spenning, og politiske samtaler fylte skolen. Gjennom blant annet partimøter, komitémøter og plenumsdebatt argumenterte representantene for sitt partis politikk. Regjeringen jobbet for helhet og landets beste. Mange krysset egne grenser som å tale for en fullstappet gymsal, lede medelever gjennom bli-kjent-leker eller i møte med en pågående presse (2MKA).

200 elever var til stede i stortingssalen. Representantene sitter partivis og ser fram mot stortingspresidenter og talestolene - Klikk for stort bilde Emanuele Lombardo


 

 

 

 

 

 

 

Politiske forhandlinger


Kontakter ble knyttet mellom elever i forskjellige klasser og studieretninger, som for eksempel gjennom forhandlinger på RM sin Stortingskafé. - Nytrukket kaffe, hvite duker og god service la til rette for politiske samtaler, møte med pressen og ikke minst politisk hestehandel.  Utover i spillet roet nervene seg, og mange ville etter hvert ta ordet i stortingssalen (nye gymsal).  

Pressekonferansen i glassgaa. Flinke partiledere kjempet for sine hjertesaker. - Klikk for stort bilde Emanuele Lombardo

 

 

 

  

Tett på virkeligheten


Aktuelle saker som økende fattigdom, utfasing av olje, rusreform og utvidelse av abortloven preget rollespillet. - Jeg er veldig glad vi fikk gjennom forslaget om nytt sykehus i Alta strålte pasientfokus sin eneste representant Ana Beatriz Ramos (2KDB). Dagen før spillet fikk hun og partiets ro rådgivere et eksklusivt møte med Pasientfokus sin representant Irene Ojala på Stortinget. Samspillet med aktive politikere var viktig før og under rollespillet. Mange ungdomspolitikere stilte som veiledere underveis, og bidro slik til motivasjon og gode argumenter til sakene, sett ut fra partiets ståsted.

Debattleder Nicolai Opheim Graasvold leder pressekonferansen. Partilederne står plassert etter høyre-venstre-aksen. - Klikk for stort bilde
Plakater henger i skolens fellesområder for å markedsføre rollespillet. - Klikk for stort bilde
Pasientfokus og regjeringsmedlemmer diskutere poltikk på stortingskafeen. - Klikk for stort bilde


 

En stor takk til elever, ansatte og lokale (ekte) politikere som bidro til å at MiniStortinget 2023 ble en suksess!
 

Skrevet av: Kristine HorntvedtFoto: Emanuele Lombardo


 

Til toppen