TEMAKVELDER OM SKOLEFRAVÆR

for foreldre med ungdom som av ulike grunner strever med å gå på skole

Målgruppen er foreldre til ungdom som har høyt skolefravær eller som ikke går på skole (ungdomsskole og videregående).

Les invitasjonen fra Bærum kommunes ressursteam for ungdom (PDF, 255 kB)

Til toppen