Temakvelder skolefravær

for foreldre med ungdom som av ulike grunner strever med å gå på skole

Helseteam for barn og unge inviterer til gratis temakvelder. Informasjon og påmelding i invitasjonen (JPG, 228 kB).

Til toppen