Universitetsturne

Tid og sted: 24.januar kl.12:15 i nye gymsal

VG3 ST, KDA, MK og påbygg ønskes velkommen til obligatorisk studieorienteringsdag med landets universiteter og folkehøyskoler! 

Tirsdag 24.januar skal studenter gjøre deg bedre kjent med mulighetene etter videregående, hvilke studier som tilbys, studielivet og studiehverdagen. Studentene svarer også på spørsmål underveis!

Folkehøyskolene har egen stand i bibliotekrommet i andre etasje (ved rom 2066)J