Utplassering for restaurant- og matfag i Italia 

Bakgrunnen for hele dette prosjektet kommer av Erasmus+ prosjektet som deler ut midler til skoler og andre organisasjoner som har som formål å dele kunnskap og kulturformidling på tvers av landegrensene.

Gjennom utplassering på Sicilia, Italia skal elevene lære seg italiensk kultur gjennom arbeidssituasjoner, menneskesamhandling og matformidling. NPH  

Dette er et årlig prosjekt hvor vi starter med å velge ut elevene som får muligheten til å reise allerede rundt høstferien. Her skal de motiverte elevene skrive søknad og CV, som deretter blir evaluert av norsk- og programfagslærerne. De mest aktuelle elevene blir så invitert på et intervju hvor det kartlegges hvorfor de ønsker å dra og hva de kan bidra med på turen. Deretter blir fire elever valgt ut, på bakgrunn av motivasjon, anmerkninger, fravær og faglig dyktighet. 

En lærer vil alltid følge med på starten av utplassering og jobben da går ut på å fly ned med elevene, følge de til utplassering- og boplassen, samt guide de rundt i byen. De pleier også å dra på vin- og mattur rundt i Palermo og omegn. Alt dette blir gjort for at elevene skal føle seg trygge og ivaretatt underveis. Avslutningsvis pleier elever + lærer å prøvesmake menyen på utplasseringsplassene og ha en 8-retters tastingmeny på en anerkjent restaurant i Palermo. 

"Send" har stått for å finne aktuelle og relevante utplasseringsplasser til elevene, som møter de på det nivået de selv er på. De arrangerer også et italiensk kurs for å gi elevene grunnleggende innføring i det italienske språket, væremåte og kutyme. 

Selve byen Palermo er en helt fantastisk by med anerkjent arkitektur, etterfulgt av små, snirklete gater, store kirker og luftige parker. Matmessig er de på topp på Sicilia og har mangt å by på, både med tanke på det tradisjonelle italienske kjøkken, men også ny og moderne streetfood 

Rosenvilde vgs. håper og tror at dette er noe elevene kommer til å sitte igjen med resten av livet, og at de kommer til å få mange kulturelle opplevelser og stor faglig vekst, mens de er der nede. 

 

Til toppen