Ved Rosenvilde jobber vi for

 å utvikle elevene til selvstendige og reflekterte samfunnsborgere og vi legger stor vekt på å skape et godt miljø gjennom fellesskap og samhandling.

Til toppen