Verdensdagen for psykisk helse

Vi trenger hverandre #løft blikket. Mandag 10 oktober markerer vi dagen på Rosenvilde. 

 

Årets tema handler om utenforskap og ensomhet. Hensikten er å jobbe for å motivere til tiltak som skal hjelpe med å redusere avstanden mellom oss.

Verdensdagen for psykisk helse sin hjemmeside kan du lese mer om årets tema og kampanjens målsettinger.

Til toppen