Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Lånekassen avgjør om du er gyldig søker. 

Informasjon om vilkår og frister finner du på Lånekassens nettsider.

Utstyrsstipend

Utstyrsstipend skal bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet innen fristene 15. mars og 15. november. Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener. 

Les mer på Lånekassens nettsider.

 

 

Brosjyrer i PDF-format

  

«Stipend og lån til utdanning for flyktninger» er oversatt til somali, tigrinja, arabisk og farsi. 

 

Brosjyrene finner du på lærestedsnettsidene til Lånekassen 

 

 

«Stipend og lån til utdanning for utenlandske statsborgere» er oversatt til engelsk, fransk, spansk, somali, tigrinja, arabisk og farsi. Brosjyrene finner du her 

 

Brosjyrene og mer utfyllende informasjon om stipend og lån til utenlandske statsborgere finner du på kundesidene til Lånekassen.   

 

 

Selvspillende presentasjon med norsk tale 

 

Presentasjonen gir en oversikt over hva slags stipend og lån utenlandske statsborgere kan få. Den varer i 14 minutter og kan brukes i forbindelse med undervisningen.

 

Presentasjonen finner du her: Stipend og lån til utenlandske statsborgere  

 

Film om flyktningstipend – kommer snart! 

Det vil i løpet av kort tid komme en liten film om flyktningstipendet på ulike språk. 

 

 

 

 

Til toppen