Gjennomføring av elevundersøkelsen

Årets gjennomføring av den obligatoriske elevundersøkelsen vil foregå i perioden uke 45-49 (6. november til 8. desember)

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen er anonym.

Viken fylkeskommune har bestemt at alle trinn i videregående skole skal gjennomføre undersøkelsen. Det er frivillig for elevene å delta, men vi oppfordrer alle elever til å delta slik at skolen kan bli bedre.

Formål

Formålet med undersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet.

Informasjon til elever og foresatte

Undersøkelsen finnes på følgende språk:

Den som er invitert til å svare på undersøkelsen, velger selv språk etter innlogging

 • Norsk (bokmål og nynorsk)
 • Nordsamisk
 • Engelsk
 • Arabisk
 • Polsk
 • Tigrinja
 • Somali
 • Ukrainsk

Det er mulig å få opplest spørsmålene på

 • Bokmål
 • Nynorsk
 • Nordsamisk
 • Engelsk
 • Arabisk

Her finner du en oversikt over spørsmål og tema i undersøkelsen.

For mer informasjon ber vi dere se på www.udir.no