Gjennomføring av elevundersøkelsen

Årets gjennomføring av den obligatoriske elevundersøkelsen vil foregå i november.

To personer som ser på en bærbar PC - Klikk for stort bilde John Schnobrich

  

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen er anonym. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Viken fylkeskommune har bestemt at alle trinn i videregående skole skal gjennomføre undersøkelsen. Det er frivillig for elevene å delta, men vi oppfordrer alle elever til å delta slik at skolen kan bli bedre. Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om dem. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at personopplysningene som behandles i Elevundersøkelsen, blir behandlet riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Conexus drifter det tekniske i undersøkelsen på vegne av Utdanningsdirektoratet og må følge samme regelverk om personopplysninger. Conexus drifter portal for bestilling, innhenting og visning av resultater fra Elevundersøkelsen, herunder grunnlagsdata. Portalen krever pålogging.

  • Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart.
  • Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene.
  • Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og besvarelsen.

Derfor er det svært vanskelig å identifisere hvem som har svart hva i undersøkelsen. I svært få tilfeller kan det likevel være en teoretisk mulighet for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva (indirekte identifisering), for eksempel ved små skoler der noen har bakgrunnskunnskap om de som har svart. Derfor har vi svært strenge regler for å vise resultater fra undersøkelsene - det gjelder for skolene, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Det er lagt inn egne regler (prikkeregler) for å skjule resultater og dermed redusere faren for at noen indirekte kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Data fra undersøkelsen publiseres aldri offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltelever sine svar.

I de tilfeller vi gir ut data til forskere, må de følge Utdanningsdirektoratets regler for behandling av data og taushetsplikt, og de må skrive under på en taushetserklæring.

Informasjon til foresatte

Informasjon til elevene

Tekniske krav til nettlesere

De til enhver tid to siste versjonene av nettleserne Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox og Safari støttes. 

Undersøkelsen finnes på følgende språk:

Den som er invitert til å svare på undersøkelsen, velg selv språk etter innlogging

  • Norsk (bokmål og nynorsk)
  • Nordsamisk
  • Engelsk
  • Arabisk
  • Tigrinja
  • Dari

Det er mulig å få opplest spørsmålene på bokmål, nynorsk, nordsamisk, engelsk og arabisk.

Les mer om elevundersøkelsen (Udir)

Til toppen