Forventninger til elevene ved fravær av helserelaterte årsaker

Elever som ikke kan møte til ordinær undervisning på skolen pga helserelaterte årsaker har rett til opplæring.Jente som skriver på OC - Klikk for stort bildeElever må ha pc tilgjengelig hjemme ved fravær fra skolen Janeb13/ Pixabay   

Ved fravær av helserelaterte årsaker, skal eleven varsle kontaktlærer og faglærer og gjøre avtale om arbeid i fagene.

Elever som ikke kan møte på skolen

Elever som ikke kan møte på skolen, skal så langt som mulig sørge for å ha lærebøker og PC tilgjengelig hjemme. Hvis eleven ikke har lærebøker med hjem, må en foresatt, evt. en annen person, komme innom skolen på avtalt tidspunkt og hente elevens skolesaker. Avtale gjøres med kontaktlærer. 

Faglærere vil legge ut opplegg på digitale flater, og eleven plikter å følge opplæringen slik den foreligger samt levere arbeid til avtalt tid, så sant eleven er i stand til det.

Informasjon fra UDIR om elever som ikke kan møte på skolen, kan du lese mer om her. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/

Rektor

Til toppen