Gjennomføring av elevundersøkelsen

Årets gjennomføring av den obligatoriske elevundersøkelsen vil foregå i uke 46-47 i november.

To personer som ser på en bærbar PC - Klikk for stort bildeElevundersøkelsen gjennomføres i uke 46-47 John Schnobrich    

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen er anonym.

Viken fylkeskommune har bestemt at alle trinn i videregående skole skal gjennomføre undersøkelsen. Det er frivillig for elevene å delta, men vi oppfordrer alle elever til å delta slik at skolen kan bli bedre.

Formål

Formålet med undersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet.

Informasjon til foresatte

Informasjon til elevene

Tekniske krav til nettlesere

 • Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge
 • Chrome 83 eller høyere
 • Mozilla Firefox 78 eller høyere
 • Safari 11 eller høyere

Undersøkelsen finnes på følgende språk:

Den som er invitert til å svare på undersøkelsen, velger selv språk etter innlogging

 • Norsk (bokmål og nynorsk)
 • Nordsamisk
 • Engelsk
 • Arabisk
 • Tigrinja
 • Dari

For mer informasjon ber vi dere se på www.udir.no

Til toppen