Høstmaraton i matte 25.november 2021

Terminprøvene nærmer seg med stormskritt! Under høstens maraton i matte, får du mulighet til å friske opp kunnskapen din gjennom kurs i relevante temaer. Du kan også benytte dagen til en god økt på regneverkstedet der mattelærerne stiller opp for å hjelpe deg med det du lurer på! Matteformler på tavle - Klikk for stort bildeVelkommen til høstens mattemaraton Jesoots/Unsplash  

Tidsplan

Torsdag 25.november 2021.

Vi kjører to økter, med matservering mellom øktene

 • Kl. 14.00 – 15.30: Økt 1
 • Kl. 15.40 – 16.10: Matservering
 • Kl. 16.10 – 17.40: Økt 2

Til hver av øktene kan du velge å delta på et av kursene du ser beskrivelse av under, eller du kan bruke tiden på regneverkstedet. Du kan også kombinere én økt kurs og én økt regneverksted. Valget er ditt!

Kursbeskrivelser

Regneverksted i kantinen for alle som ikke er på et bestemt kurs

 • Jobbe med medbrakte oppgaver (som du får av mattelæreren din), med lærere til stede som kan svare på spørsmål.

Kurs for elever som har matematikk 1PY

Omgjøring av enheter (1P-Y)

 • Omgjøring mellom enheter: gram, liter og meter
 • Omgjøring mellom enheter for areal og volum
 • Sammensatte målenheter

Formler (1P-Y)

 • Hvordan bruke formler
 • Forstå en formel og kunne lage en formel selv
 • Formler fra yrkesliv

Grafer og Excel (1P-Y)

 • Hvordan lage grafer og diagrammer i Excel
 • Hvordan føre digitale oppgaver

Kurs for elever som har matematikk 1P

Prosentregning (1P, 2P, 2PY)

 • Prosentfaktor og vekstfaktor
 • Regne med prosentfaktor og vekstfaktor
 • Prosentvis endring over flere perioder

Potensregning (1P, 2P-Y)

 • Regnereglene for potensregning
 • Standardform

Kurs for elever som har matematikk 1T

Faktorisering og forkorting (1T, S1)

 • Hva er et faktorisert uttrykk?
 • Hvordan faktorisere uttrykk (1. og 2. grad), eks: 2x + 4 og x2 + 5x + 6?
 • Hvordan forkorte uttrykk

Hvordan føre digitale oppgavebesvarelser (1T, S1)

 • Fra Grafikkvinduet og CAS.
 • Hva må være med?
 • Word- eller pdf-filer?

CAS i GeoGebra (1T)

 • Hvordan bruker jeg CAS?
 • Hvordan skal oppgaver løst i CAS føres på prøver/eksamen?
 • Hvilke oppgaver kan løses i CAS?

Problemløsing (1T)

 • Strategier
 • Eksempler

Kurs for elever som har matematikk 2P

Prosentregning (1P, 2P, 2PY)

 • Prosentfaktor og vekstfaktor
 • Regne med prosentfaktor og vekstfaktor
 • Prosentvis endring over flere perioder

Føring av digitale oppgaver (2P)

 • Fra GeoGebra og CAS
 • Fra Excel

Kurs for elever som har matematikk 2PY

Rette linjer (2PY)

 • Hva er stigningstall og konstantledd?
 • Hvordan bruker man stigningstallet og konstantleddet til å tegne rette linjer?
 • Hvordan kan man finne funksjonsuttrykket til en rett linje?

Prosentregning (1P, 2P, 2PY)

 • Prosentfaktor og vekstfaktor
 • Regne med prosentfaktor og vekstfaktor
 • Prosentvis endring over flere perioder

Potensregning (1P, 2P-Y)

 • Regnereglene for potensregning
 • Standardform

Kurs for elever som matematikk S1

Potenser og briggske logaritmer (R1 og S1, S2)

 • Hvilke potens- og logaritmeregler finnes?
 • Hvordan kan man bruke disse reglene til å løse logaritmeoppgaver?
 • Hvilke typer logaritmelikninger finnes og hvordan løses disse?

Faktorisering og forkorting (1T, S1)

 • Hva er et faktorisert uttrykk?
 • Hvordan faktorisere uttrykk (1. og 2. grad), eks: 2x + 4 og x2 + 5x + 6?
 • Hvordan forkorte uttrykk     

Hvordan føre digitale oppgavebesvarelser (1T, S1)

 • Fra GeoGebra og CAS
 • Word- eller pdf-filer?

Kurs for elever som har matematikk R1

Potenser og briggske logaritmer (R1 og S1, S2)

 • Hvilke potens- og logaritmeregler finnes?
 • Hvordan kan man bruke disse reglene til å løse logaritmeoppgaver?
 • Hvilke typer logaritmelikninger finnes og hvordan løses disse?

Kurs for elever som har matematikk S2

Potenser og briggske logaritmer (R1 og S1, S2)

 • Hvilke potens- og logaritmeregler finnes?
 • Hvordan kan man bruke disse reglene til å løse logaritmeoppgaver?
 • Hvilke typer logaritmelikninger finnes og hvordan løses disse?

Kurs for elever som har matematikk R2

Trigonometriske likninger (R2)

 • Forenkle og løse lineære og kvadratiske likninger i trigonometriske uttrykk ved å bruke sammenhenger mellom de trigonometriske funksjonene

 Trigonometriske funksjoner(R2)

 • Omforme trigonometriske uttrykk av typen a sin kx + b cos kx og bruke dem til å modellere periodiske fenomener
 • Kunne tegne graf til trigonometriske funksjoner uten hjelpemidler

Påmelding

Du melder deg på via denne lenken, eller via Teamet "Elevinfo21/22".

Til toppen