Koronasituasjonen

Skolen tilbake til normal drift fra mandag 17. januar.
Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock

Oppdatert 14.januar

Skolen tilbake til normal drift fra 17. januar

Vi følger nå statens veiledning og har grønt tiltak i skolen. Det betyr at vi går tilbake til normal drift og at skolehverdagen organiseres normalt. Elevene møter til vanlig tid etter oppsatt timeplan på skolen mandag 17. januar.

Vi fortsetter med håndhygiene som en god vane, og vi må imidlertid være i beredskap for at situasjonen kan endre seg igjen. Kommunen kan iverksette annet nivå på kort varsel.

Oppdatert 10. januar

Rutiner ved smittesporing

 • Elever som har testet positivt på hurtigtest og/eller PCR-test skal nå selv melde fra til skolen om dette.
 • Skolen/rektor definerer i samarbeid med kontaktlærer og avdelingsleder hvem som er nærkontakter på skolen.
 • Elever og/eller ansatte som blir definert som øvrige nærkontakter blir kontaktet av skolen via sms.

Oppdatert 30.desember

Rødt nivå og selvtest før skolestart

Oppdatert 14. desember

Rødt tiltaksnivå

Onsdag 15.12

Går som planlagt på grønt tiltaksnivå, det vil si med oppmøte på skolen i henhold til timeplanen for både elever og pedagogisk personale.

 • Elever skal ha mulighet til å hente pc og bøker onsdag 15.desember
 • Kantinen er stengt fra onsdag 15.desember
 • Biblioteket er kun åpent for inn- og utlevering av bøker

Torsdag 16.12, fredag 17.12 og mandag 20.12

 • Det vil bli avholdt planlagte vurderinger og utsatte vurderinger. Elever som omfattes av dette, skal møte på skolen.
 • Øvrige elever får faglige opplegg på Teams. Nærmere informasjon om faglige opplegg kommer i morgen, onsdag 15.12.

Tirsdag 21.12

Juleavslutningen avholdes digitalt fra kl. 10.30. 

Oppdatert 13. desember

Rødt tiltaksnivå

De videregående skolene skal over på rødt tiltaksnivå fra torsdag 16.desember: Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten - regjeringen.no

Nærmere informasjon om de tiltakene som iverksettes ved Røyken vgs vil bli offentliggjort på Teams, Facebook og her på nettsiden så snart som mulig tirsdag 14.12. Følg med!

Oppdatert 9. desember

Rutiner ved positiv test av Covid 19

Kommuneoverlegen tar kontakt med rektor hvis elev har testet positivt på Covid 19. Da definerer skolen/rektor i samarbeid med undervisningsleder hvem som er nærkontakter på skolen.

 • Elever eller ansatte som blir definert som nærkontakter blir kontaktet av skolens ledelse via SMS.
 • Kommuneoverlegen avgjør hvem som eventuelt settes i karantene og gir evt. annen relevant informasjon til skolen som videreformidles til nærkontakter.
 • Hurtigtester er tilgjengelig for elever/ansatte som er definert som nærkontakter av skolen.

Skolen er i skrivende stund på grønt nivå. Nye retningslinjer og føringer vil bli kommunisert så snart de foreligger fra Viken eller Asker kommune.

Smittevernråd på grønt nivå

Grønt nivå innebærer vanlig organisering av klasser og skolehverdag. Selv om man kan omgås friere på grønt nivå, vil det fremdeles være noen smitteverntiltak som gjelder både for barna og ansatte i skoler og barnehager. Dette er smittevernrådene som gjelder:

 • God hånd- og hostehygiene.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • Holde seg hjemme ved nyoppståtte symptomer og sykdom, og ha lav terskel for å teste seg. 

Det er færre spesifikke regler og anbefalinger for skoler og barnehager i denne fasen. Skoler, barnehager og SFO er arbeidsplasser, og ansatte skal følge råd til arbeidsplasser

For foreldremøter og andre arrangement utover vanlig undervisningsopplegg, følges råd for arrangementer, samlinger og aktiviteter. Kilde: udir.no

Oppdatert 8. november

Til elever og foresatte ved Røyken vgs

Regjeringen har bestemt at det ikke skal være nødvendig med dokumentasjon fra lege eller annet helsepersonell når elever er borte fra skolen. Dette betyr i praksis at de samme reglene som gjaldt før 11. oktober nå vil gjelde ut skoleåret. Unntaket har tilbakevirkende kraft, det vil si at det gjelder fra 11.10. og frem til skoleslutt i juni. Shutterstock

Fraværsgrensen er ikke fjernet

Når man leser nyhetene, kan man lett få inntrykk av at fraværsgrensen er fjernet, dette er dessverre misvisende. Fraværsgrensen gjelder fortsatt, og elever må fortsatt ha mindre enn 10% udokumentert fravær for å få termin- og standpunktkarakter i fagene sine.

Det som er endret er:

 • Syke elever trenger ikke dokumentasjon fra lege når de syke, men elevene må fortsatt levere en form for dokumentasjon ved helsefravær
 • Alle elever under 18 år må levere en melding fra foresatte og elever over 18 år leverer egenmelding. Kontaktlærer registrerer deretter fraværet som dokumentert i det skoleadministrative systemet VIS
 • Melding fra foresatte og egenmelding leveres til kontaktlærer med en gang eleven er tilbake på skolen
 • Vi anbefaler også elever som får luftveissymptomer om å teste seg for covid-19. Hurtigtester kan elevene få i administrasjonen

Læring skjer på skolen

På vg1- og vg2 trinnene er det nye læreplaner med et eget kapittel om underveisvurdering. Sitatet under er hentet fra den overordnede delen til læreplanene og gjelder også for vg3-fagene: 

Underveisvurdering skal være en integrert og kontinuerlig del av opplæringen i fag, og ikke skje bare gjennom testing eller situasjoner som er isolert fra daglig undervisning.  

Med dette ønsker vi å understreke at læring skjer på skolen og for at lærer skal kunne veilede elevene på vei mot eksamen og standpunktvurdering, må elevene være til stede. Det er med andre ord det jevne arbeidet frem mot skoleslutt som fremmer læring og som gir lærer et godt vurderingsgrunnlag for den enkelte elev.

Elevene skal utvikle en kompetanse i fagene sine som handler om fagkunnskap, ferdigheter og evne til kritisk tenkning og refleksjon. En slik kompetanse utvikler elevene først og fremst i samarbeid med lærer og medelever.

Vi setter pris på et nå forutsigbart og håndterlig fraværssystem. Videre håper vi på et skoleår uten store inngripende smittetiltak, dvs. et mest mulig normalt skoleår med stort sett friske elever og ansatte. 

Oppdatert 5. november

Unntak fra fraværsreglene

På grunn av koronasmittesituasjonen skal helserelatert fravær ikke gjøre utslag på fraværsgrensen ut skoleåret 2021–2022. Slikt fravær skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

Unntaket gjelder for hele skoleåret, og gjelder også for fravær mellom 11. oktober og 5. november. Det forrige unntaket gjaldt frem til 11. oktober. Elevene skal fortsatt melde fravær – myndige elever bruker egenmelding, de under 18 år må i tillegg ha bekreftelse fra foresatte.

Dette er reglene som gjelder fra 5. november 2021:

 • Elever med symptomer på sykdom behøver ikke å gå til lege for å dokumentere fraværet.
 • Alt fravær av helsegrunner kan dokumenteres med egenmelding for myndige elever og foresattbekreftelse for de under 18 år.
 • Fravær av helsegrunner skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.
 • Reglene er de samme som gjaldt i nesten hele forrige skoleår, frem til 11. oktober i år.
 • Elever som har vært syke etter 11. oktober og fram til i dag, får slettet fraværet.
 • Fravær av helsegrunner, som er dokumentert med egenmelding/melding fra foresatte, teller ikke på fraværsgrensen.

Oppdatert 28.september

Skolen tilbake i normal drift fra 28.9.

Fra 28.september går skolen tilbake til normal drift. Vi følger nå statens veiledning og har ingen tiltak i skolen. Dette betyr at vi også kan avslutte den regelmessige testingen. Ved utbrudd vil vi kunne innføre tiltak igjen.

Vi fortsetter med håndhygiene som en god vane, og vi må imidlertid være i beredskap for at situasjonen kan endre seg igjen.

Oppdatert 24.september

Tilbake til vanlige fraværsregler

Fra og med mandag 11. oktober gjelder de vanlige fraværsreglene. Elever som er hjemme av helsegrunner må da levere legeerklæring for å få godkjent helsefravær. 

Fra og med 11. oktober 2021 gjelder følgende: 

 • Du trenger dokumentasjon (legeerklæring) for å få godkjent fravær av helsegrunner. 
 • Du registrerer fraværet ditt i VIS.  
 • Du varsler alltid skolen ved kontaktlærer ved fravær. Faglærer varsles ved timefravær fra deres timer. 

Oppdatert 7. september

Elever skal teste seg to ganger pr. uke.

Skolen deler ut hurtigtest i klassene to ganger pr.uke. Hvis du ikke er på skolen den dagen testen deles ut må du få noen andre til å hente den for deg. 

Testen skal tas på morgenen før du kommer på skolen. Hurtigtesten skal tas to ganger pr. uke på 

 • Tirsdager
 • Fredager
 • Er testen negativ og du ikke føler deg syk, skal du komme på skolen.
 • Er testen positiv skal du ikke komme på skolen, men oppsøke Koronaklinikken for testing der. Du blir hjemme til svar på testen fra Koronaklinikken foreligger.

VIKTIG: Testen må undersøkes etter 15 minutter.

Generell regel

 • Er du syk eller har symptomer – ikke kom på skolen. Gi alltid beskjed til kontaktlærer hvis du ikke kommer på skolen.
 • Hurtigtesting to ganger pr.uke gjelder uansett om du er nærkontakt eller ikke.

Testene to ganger pr.uke er tilstrekkelig for å avdekke smitte ved nærkontakt.

Dersom du vil reservere deg mot at barnet ditt testes, må dette meldes til skolen snarest på roykenvgs@viken.no.

Oppdatert 4.september

Gult tiltaksnivå

Fra mandag 6.september er det gult tiltaksnivå som gjelder på skolen.

«Det overordnede målet ved gult nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elevene kan treffes på tvers av de vanlige gruppene». Kilde: Udir.no

Oppdatert 3.september

Overgang til massetesting. Dersom du vil reservere deg mot at barnet ditt testes, må dette meldes til skolen snarest

Det er av FHI og Helsedirektoratet bestemt at ved store utbrudd og uoversiktlige situasjoner, kan en periode med jevnlig massetesting av elever benyttes. Testing av alle elever 1–2 ganger i uken anbefales, og testing kan avsluttes dersom alle tester negativ i 2 runder. Etter kommuneoverlegens vurdering skal trinn eller hele skolen følge dette regimet og hurtigtest skal gjennomføres hjemme hver tirsdag og fredag frem til alle elever tester negativ i 2 runder.

 • Dersom du vil reservere deg mot at barnet ditt testes, må dette meldes til skolen snarest. Du vil da bli kontaktet av smittesporingsteamet for å avklare om barnet må gjennomføre smittekarantene.
 • Ditt barn kan være på skolen alle dagene mellom testene.
 • Alle med symptomer må være hjemme.

Oppdatert 31.august

Slik tar du selvtesten for covid-19.

Nærkontakter får utlevert utstyr til selvtester med bruksanvisning, opplæringsmateriell etc., eller henvisning til dette.

Det er gode erfaringer fra videregående og høyskole/universitet med dette. Dette kan også være egnet i ungdomsskole ved et godt system for utdeling av tester, opplæring i bruk, tilgang på veiledning og oppfølging ved positive testsvar. Yngre barn kan ev. testes hjemme av sine foresatte. Alle positive selvtester må bekreftes med ny test i regi av helsetjenesten.

Oppdatert 27.august

Skolen har i dag gjennomført hurtigtesting av nærkontakter til smittet elev, i henhold til kommunens retningslinjer og nasjonale karanteneregler. Alle nærkontakter, foresatte og lærere ble varslet i går kveld.

Vi oppfordrer alle til å overholde smittevernreglene:

 • Ikke kom på skolen når du er syk
 • hold avstand
 • bruk hånddesinfeksjonsmiddel
 • opphold deg mest mulig i eget klasserom i pauser

Skolen vil skjerpe inn tiltak fra mandag 30.august. 

Til toppen