Koronasituasjonen

Skolen tilbake i normal drift. Det er fortsatt unntak fra fraværsregleneIllustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock

Oppdatert 5. november

Unntak fra fraværsreglene

På grunn av koronasmittesituasjonen skal helserelatert fravær ikke gjøre utslag på fraværsgrensen ut skoleåret 2021–2022. Slikt fravær skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

Unntaket gjelder for hele skoleåret, og gjelder også for fravær mellom 11. oktober og 5. november. Det forrige unntaket gjaldt frem til 11. oktober. Elevene skal fortsatt melde fravær – myndige elever bruker egenmelding, de under 18 år må i tillegg ha bekreftelse fra foresatte.

Dette er reglene som gjelder fra 5. november 2021:

 • Elever med symptomer på sykdom behøver ikke å gå til lege for å dokumentere fraværet.
 • Alt fravær av helsegrunner kan dokumenteres med egenmelding for myndige elever og foresattbekreftelse for de under 18 år.
 • Fravær av helsegrunner skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.
 • Reglene er de samme som gjaldt i nesten hele forrige skoleår, frem til 11. oktober i år.
 • Elever som har vært syke etter 11. oktober og fram til i dag, får slettet fraværet.
 • Fravær av helsegrunner, som er dokumentert med egenmelding/melding fra foresatte, teller ikke på fraværsgrensen.

Oppdatert 28.september

Skolen tilbake i normal drift fra 28.9.

Fra 28.september går skolen tilbake til normal drift. Vi følger nå statens veiledning og har ingen tiltak i skolen. Dette betyr at vi også kan avslutte den regelmessige testingen. Ved utbrudd vil vi kunne innføre tiltak igjen.

Vi fortsetter med håndhygiene som en god vane, og vi må imidlertid være i beredskap for at situasjonen kan endre seg igjen.

Oppdatert 24.september

Tilbake til vanlige fraværsregler

Fra og med mandag 11. oktober gjelder de vanlige fraværsreglene. Elever som er hjemme av helsegrunner må da levere legeerklæring for å få godkjent helsefravær. 

Fra og med 11. oktober 2021 gjelder følgende: 

 • Du trenger dokumentasjon (legeerklæring) for å få godkjent fravær av helsegrunner. 
 • Du registrerer fraværet ditt i VIS.  
 • Du varsler alltid skolen ved kontaktlærer ved fravær. Faglærer varsles ved timefravær fra deres timer. 

Oppdatert 7. september

Elever skal teste seg to ganger pr. uke.

Skolen deler ut hurtigtest i klassene to ganger pr.uke. Hvis du ikke er på skolen den dagen testen deles ut må du få noen andre til å hente den for deg. 

Testen skal tas på morgenen før du kommer på skolen. Hurtigtesten skal tas to ganger pr. uke på 

 • Tirsdager
 • Fredager
 • Er testen negativ og du ikke føler deg syk, skal du komme på skolen.
 • Er testen positiv skal du ikke komme på skolen, men oppsøke Koronaklinikken for testing der. Du blir hjemme til svar på testen fra Koronaklinikken foreligger.

VIKTIG: Testen må undersøkes etter 15 minutter.

Generell regel

 • Er du syk eller har symptomer – ikke kom på skolen. Gi alltid beskjed til kontaktlærer hvis du ikke kommer på skolen.
 • Hurtigtesting to ganger pr.uke gjelder uansett om du er nærkontakt eller ikke.

Testene to ganger pr.uke er tilstrekkelig for å avdekke smitte ved nærkontakt.

Dersom du vil reservere deg mot at barnet ditt testes, må dette meldes til skolen snarest på roykenvgs@viken.no.

Oppdatert 4.september

Gult tiltaksnivå

Fra mandag 6.september er det gult tiltaksnivå som gjelder på skolen.

«Det overordnede målet ved gult nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elevene kan treffes på tvers av de vanlige gruppene». Kilde: Udir.no

Oppdatert 3.september

Overgang til massetesting. Dersom du vil reservere deg mot at barnet ditt testes, må dette meldes til skolen snarest

Det er av FHI og Helsedirektoratet bestemt at ved store utbrudd og uoversiktlige situasjoner, kan en periode med jevnlig massetesting av elever benyttes. Testing av alle elever 1–2 ganger i uken anbefales, og testing kan avsluttes dersom alle tester negativ i 2 runder. Etter kommuneoverlegens vurdering skal trinn eller hele skolen følge dette regimet og hurtigtest skal gjennomføres hjemme hver tirsdag og fredag frem til alle elever tester negativ i 2 runder.

 • Dersom du vil reservere deg mot at barnet ditt testes, må dette meldes til skolen snarest. Du vil da bli kontaktet av smittesporingsteamet for å avklare om barnet må gjennomføre smittekarantene.
 • Ditt barn kan være på skolen alle dagene mellom testene.
 • Alle med symptomer må være hjemme.

Oppdatert 31.august

Slik tar du selvtesten for covid-19.

Nærkontakter får utlevert utstyr til selvtester med bruksanvisning, opplæringsmateriell etc., eller henvisning til dette.

Det er gode erfaringer fra videregående og høyskole/universitet med dette. Dette kan også være egnet i ungdomsskole ved et godt system for utdeling av tester, opplæring i bruk, tilgang på veiledning og oppfølging ved positive testsvar. Yngre barn kan ev. testes hjemme av sine foresatte. Alle positive selvtester må bekreftes med ny test i regi av helsetjenesten.

Oppdatert 27.august

Skolen har i dag gjennomført hurtigtesting av nærkontakter til smittet elev, i henhold til kommunens retningslinjer og nasjonale karanteneregler. Alle nærkontakter, foresatte og lærere ble varslet i går kveld.

Vi oppfordrer alle til å overholde smittevernreglene:

 • Ikke kom på skolen når du er syk
 • hold avstand
 • bruk hånddesinfeksjonsmiddel
 • opphold deg mest mulig i eget klasserom i pauser

Skolen vil skjerpe inn tiltak fra mandag 30.august. 

Til toppen