Koronasituasjonen

Oppdatert 7/9: Hender med latexhansker håndterer koronaprøve i reagensrør - Klikk for stort bilde Unsplash/Mufid Majnun Elever skal hurtigteste seg to ganger pr. uke.

Oppdatert 7. september

Elever skal teste seg to ganger pr. uke.

Skolen deler ut hurtigtest i klassene to ganger pr.uke. Hvis du ikke er på skolen den dagen testen deles ut må du få noen andre til å hente den for deg. 

Testen skal tas på morgenen før du kommer på skolen. Hurtigtesten skal tas to ganger pr. uke på 

 • Tirsdager
 • Fredager
 • Er testen negativ og du ikke føler deg syk, skal du komme på skolen.
 • Er testen positiv skal du ikke komme på skolen, men oppsøke Koronaklinikken for testing der. Du blir hjemme til svar på testen fra Koronaklinikken foreligger.

VIKTIG: Testen må undersøkes etter 15 minutter.

Generell regel

 • Er du syk eller har symptomer – ikke kom på skolen. Gi alltid beskjed til kontaktlærer hvis du ikke kommer på skolen.
 • Hurtigtesting to ganger pr.uke gjelder uansett om du er nærkontakt eller ikke.

Testene to ganger pr.uke er tilstrekkelig for å avdekke smitte ved nærkontakt.

Dersom du vil reservere deg mot at barnet ditt testes, må dette meldes til skolen snarest på roykenvgs@viken.no.

Oppdatert 4.september

Gult tiltaksnivå

Fra mandag 6.september er det gult tiltaksnivå som gjelder på skolen.

«Det overordnede målet ved gult nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elevene kan treffes på tvers av de vanlige gruppene». Kilde: Udir.no

Oppdatert 3.september

Overgang til massetesting. Dersom du vil reservere deg mot at barnet ditt testes, må dette meldes til skolen snarest

Det er av FHI og Helsedirektoratet bestemt at ved store utbrudd og uoversiktlige situasjoner, kan en periode med jevnlig massetesting av elever benyttes. Testing av alle elever 1–2 ganger i uken anbefales, og testing kan avsluttes dersom alle tester negativ i 2 runder. Etter kommuneoverlegens vurdering skal trinn eller hele skolen følge dette regimet og hurtigtest skal gjennomføres hjemme hver tirsdag og fredag frem til alle elever tester negativ i 2 runder.

 • Dersom du vil reservere deg mot at barnet ditt testes, må dette meldes til skolen snarest. Du vil da bli kontaktet av smittesporingsteamet for å avklare om barnet må gjennomføre smittekarantene.
 • Ditt barn kan være på skolen alle dagene mellom testene.
 • Alle med symptomer må være hjemme.

Oppdatert 31.august

Slik tar du selvtesten for covid-19.

Nærkontakter får utlevert utstyr til selvtester med bruksanvisning, opplæringsmateriell etc., eller henvisning til dette.

Det er gode erfaringer fra videregående og høyskole/universitet med dette. Dette kan også være egnet i ungdomsskole ved et godt system for utdeling av tester, opplæring i bruk, tilgang på veiledning og oppfølging ved positive testsvar. Yngre barn kan ev. testes hjemme av sine foresatte. Alle positive selvtester må bekreftes med ny test i regi av helsetjenesten.

Oppdatert 27.august

Skolen har i dag gjennomført hurtigtesting av nærkontakter til smittet elev, i henhold til kommunens retningslinjer og nasjonale karanteneregler. Alle nærkontakter, foresatte og lærere ble varslet i går kveld.

Vi oppfordrer alle til å overholde smittevernreglene:

 • Ikke kom på skolen når du er syk
 • hold avstand
 • bruk hånddesinfeksjonsmiddel
 • opphold deg mest mulig i eget klasserom i pauser

Skolen vil skjerpe inn tiltak fra mandag 30.august. 

Til toppen