Meningokokkvaksine/Hjernehinnebetennelse

Tilbud om gratis hjernehinnebetennelsevaksine «russevaksine» til elever i videregående skole med bostedsadresse i Asker kommune. 18-20. januar på Røyken.Russ i trappen - Klikk for stort bilde Marianne Wahlberg  

Vaksinering på Røyken videregående skole

  • Tirsdag 18. januar
  • Onsdag 19. januar
  • Torsdag 20. januar

Hvordan får du vaksinen?

  • Asker kommune tilbyr gratis vaksine til elever i videregående skole med bostedsadresse i Asker kommune.  Vi vil dette skoleåret gi tilbud til alle trinn. Følg med på din skole for eventuell påmelding og dato for vaksinasjon.
  • Ungdom over 16 år kan selv bestemme om de vil vaksineres, men vi anbefaler dialog med foresatte.
  • Elever som har bostedsadresse i Asker kommune, men går på videregående skole i en annen kommune, vil få tilbud om vaksine på et senere tidspunkt.
  • Elever som ikke har bostedsadresse i Asker kommune får dessverre ikke dette tilbudet, men kan få vaksinen hos sin fastlege eller på vaksinasjonskontor i den kommunen de bor.

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier og smitter via spytt. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene kalles A, C, W, Y og B. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittede kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinne betennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer.  Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør.

Hvorfor er ungdom spesielt utsatt?

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre.  I tillegg deltar de i aktiviteter som øker risikoen for smitte og for å bli alvorlig sykt, for eksempel tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholforbruk, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l.

Hvordan kan man beskytte seg?

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom er lavere hvis du ikke deler flasker og glass med andre, får nok søvn, har et lavt alkoholforbruk og unngår røyking. Siden sykdommen utvikler seg raskt er det svært viktig å komme tidlig til sykehus. Fyllesyke, utmattelse og meningokokksykdom kan likne på hverandre. Pass på hverandre og ta kontakt med helsepersonell dersom du tror noen av vennene dine kan være syke, særlig hvis de har nedsatt bevissthet.

Det er også mulig å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år som deltar i aktiviteter som beskrevet ovenfor vaksinerer seg mot meningokokksykdom. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer.

Det fins to ulike typer vaksiner. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk gruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier. Meningokokk-typene C og Y har stått for de fleste tilfellene av meningokokksykdom i denne aldersgruppen de senere årene. Kombinasjonsvaksinene mot gruppe A, C, W og Y vil gi bredest dekning i denne aldersgruppen. Derfor er det denne vaksinetypen som primært anbefales, og vi tilbyr.

Når bør eventuell vaksine tas?

Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av en dose. Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiring bør vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Beskyttelsen varer i ca. 5 år (ca. 10 år for Nimenrix), slik at vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. Som ved annen vaksinasjon kan disse gi kortvarige bivirkninger hos noen. De vanligste bivirkningene er rødhet og ømhet på stikkstedet og uvelfølelse med hodepine eller kvalme. 
Kilde: Asker kommune og FHI

Til toppen