Til elever og foresatte ved Røyken vgs

Regjeringen har bestemt at det ikke skal være nødvendig med dokumentasjon fra lege eller annet helsepersonell når elever er borte fra skolen. Dette betyr i praksis at de samme reglene som gjaldt før 11. oktober nå vil gjelde ut skoleåret. Unntaket har tilbakevirkende kraft, det vil si at det gjelder fra 11.10. og frem til skoleslutt i juni. Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

Fraværsgrensen er ikke fjernet

Når man leser nyhetene, kan man lett få inntrykk av at fraværsgrensen er fjernet, dette er dessverre misvisende. Fraværsgrensen gjelder fortsatt, og elever må fortsatt ha mindre enn 10% udokumentert fravær for å få termin- og standpunktkarakter i fagene sine.

Det som er endret er:

  • Syke elever trenger ikke dokumentasjon fra lege når de syke, men elevene må fortsatt levere en form for dokumentasjon ved helsefravær
  • Alle elever under 18 år må levere en melding fra foresatte og elever over 18 år leverer egenmelding. Kontaktlærer registrerer deretter fraværet som dokumentert i det skoleadministrative systemet VIS
  • Melding fra foresatte og egenmelding leveres til kontaktlærer med en gang eleven er tilbake på skolen
  • Vi anbefaler også elever som får luftveissymptomer om å teste seg for covid-19. Hurtigtester kan elevene få i administrasjonen

Læring skjer på skolen

På vg1- og vg2 trinnene er det nye læreplaner med et eget kapittel om underveisvurdering. Sitatet under er hentet fra den overordnede delen til læreplanene og gjelder også for vg3-fagene: 

Underveisvurdering skal være en integrert og kontinuerlig del av opplæringen i fag, og ikke skje bare gjennom testing eller situasjoner som er isolert fra daglig undervisning.  

Med dette ønsker vi å understreke at læring skjer på skolen og for at lærer skal kunne veilede elevene på vei mot eksamen og standpunktvurdering, må elevene være til stede. Det er med andre ord det jevne arbeidet frem mot skoleslutt som fremmer læring og som gir lærer et godt vurderingsgrunnlag for den enkelte elev.

Elevene skal utvikle en kompetanse i fagene sine som handler om fagkunnskap, ferdigheter og evne til kritisk tenkning og refleksjon. En slik kompetanse utvikler elevene først og fremst i samarbeid med lærer og medelever.

Vi setter pris på et nå forutsigbart og håndterlig fraværssystem. Videre håper vi på et skoleår uten store inngripende smittetiltak, dvs. et mest mulig normalt skoleår med stort sett friske elever og ansatte. 

Til toppen