Tverrfaglig prosjekt med gotisk bue

Skolen har et samarbeid med UIS/ restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke. Etter at en lærer fra skolen var på besøk i Stavanger, kom han tilbake med kunnskap og inspirasjon til tverrfaglig samarbeid. Nå har KDA og Byggfag hatt et prosjekt og lært om middelalderen og murt romanske og gotiske buer.

Bærekraft innenfor byggteknikk handler blant annet om byggenes levetid, som i dag dessverre ofte er kort. I tidligere tider bygget man ofte med et perspektiv som ikke ble målt i tiår, men i hundreår.

Muringen inngår i et tverrfaglig prosjekt med naturfag og byggfag som handler om å utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere dette i et bærekraftperspektiv.

Bildet viser en gutt som ligger under en gotisk bue som er i ferd med å bli murt opp - Klikk for stort bildeGotisk bue i tverrfaglig prosjekt mellom Vg1 bygg og KDA Tor Hemma
Til toppen