Sosialpedagog

Skolen har egen sosialpedagog. Hun har taushetsplikt, og er en god samtalepartner om du trenger noen å prate med. Time hos sosialpedagog regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 

Hos sosialpedagogen kan du få hjelp til:

 • Å få oversikt og struktur i skolearbeidet ditt (ukeplan, veiledning i funksjonene i teams)
 • Motivasjon
 • Prestasjonspress
 • Stressmestring

Du kan også snakke om:

 • Mobbing
 • Skolefravær
 • Lav selvfølelse eller selvtillit
 • Ensomhet
 • Prestasjonsangst
 • Konsentrasjonsvansker
 • Personlige problemer som angst, depresjon, selvskading eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
 • Rusmidler

Time hos sosialpedagog regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 

Sosialpedagogen har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Kontakt

Jeg har kontor i 2. etasje i A-blokken. Følg de sorte markeringene i golvet opp trappen fra kantinen.  

Christina Coucheron Hoel