Rud videregående skole

  • Elevrådsstyret 2021-2022.  Gard Eymundsson er ikke tilstede på bildet. Velkommen til Åpen dag hos Rud videregående skole 17. januar 2022
    Her vil du få mulighet til å bli bedre kjent med skolen og de ulike utdanningsprogrammene. Vi inviterer 10. klassinger i ulike grupper på dagtid og foresatte kan besøke oss på kvelden mellom kl. 1730 -19.30. Det vil være felles åpning i aulaen med rektor og deretter mulighet for å besøke ulike verksteder og stands. Det blir lett servering. Hold av datoen, mer detaljert program kommer! Velkommen!

Aktuelt

Kalender

Til toppen