Rud videregående skole

  • Velkommen til skolestart
    Onsdag 18. august: Skolestart ordinære elever. Mandag 23.august: Skolestart voksenopplæring. Her finner du nyttig informasjon.

Aktuelt

Kalender

Til toppen