Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Aktuelt

Lina Si Berg Møllersen går Vg2 Industriteknologi (TIF) og drømmer om å jobbe med F16 fly i fremtiden

Lina er eneste jente på trinnet og savner flere jenter på laget når hun kjemper mot 38 store gutter til fotball i gymtimen. «De tar godt vare på meg altså», legger hun til med et smil. Hun vil like vel oppfordre flere jenter til å søke på utdanningsprogrammet Teknologi- og industrifag.  

Vilde fra 3MDD er én av 10 finalister i skrivekonkurransen «Skriv for framtida».

Uka etter høstferien samlet vi alle MD-klassene på Vg3 til skriveverksted i norsktimene. Vi fikk besøk av @climateillustrated, som lærte oss om viktigheten av personlige historier knyttet til bærekraft, og inviterte alle elevene med på skrivekonkurransen «Skriv for framtida». Dette er en konkurranse der ungdom har delt sine personlige historier om bærekraft og klima. I forrige uke fikk vi gladnyheten om at Vilde i 3MDD er én av ti finalister i konkurransen! Vi gratulerer så mye, og håper at seieren kommer helt hjem.  

KULtur dag hos Carpe Diem demenslandsby

Forrige uke ble det skapt magi for beboerne ved Carpe Diem demenslandsby. I samarbeid med elever og lærere fra Rud vgs ble det arrangert KULtur i landsbyen. Det var god stemning og alle hadde en veldig fin dag!  

Rud -lærer Ingeborg Sveen har skrevet boken "Fortellinger om flukt".

I samarbeid med flere lokale elever og to lærervenner, har hun skrevet en intervjubok hvor ungdommer som en gang var flyktninger, forteller sine historier.   

Nettverkssamling for HDP lærere på Rud vgs.

Intensjonen for dagens Nettverksdag var bl.a. å la seg bli inspirert av andres gode praksis og jobbe med faglig relevante emner i tråd med fagfornyelsen.  

Vg2 Interiør og eksponeringsdesign samarbeider med Carpe Diem demenslandsby

Elever fra Vg2 Interiør og eksponeringsdesign ( FBIE) lærer om brukeres behov og offentlig interiør, gjennom verdifullt samarbeid med Carpe Diem demenslandsby i Bærum kommune.  

Jenter må våge å ta utradisjonelle studievalg

Marion Sjøberg Davidsen og Maya Elise Holmstrand går første året på Teknologi- og industrifag (1TIB) på Rud videregående skole - Vi stortrives og motivasjonen har aldri vært bedre!  

Elevene på Vg1 HDP fikk besøk fra Trygg Trafikk

Elevene på vg1 HDP fikk i går besøk av Hans Martin fra Trygg Trafikk i anledning en refleksoppgave som de har fått i yrkesfaglig fordypning (YFF). Elevene har fått laget egne mini tote-bags eller handlenett der et av kriteriene var at det skulle ha refleks på seg. Det tverrfaglige temaet "Demokrati og medborgerskap" har vært i fokus på denne oppgaven.   

Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. I Viken fylkeskommune gjennomføres undersøkelsen i 2021 mellom mandag 1. november og fredag 11. desember.    

Simen Spurkland holdt foredrag i aulaen for skolens pedagogiske personale

Simen Spurkland holdt et praksisnært foredrag for skolens pedagogiske personale i felles møtetid torsdag. Tittel på foredraget var «Damned if you do - damned if you don’t”. Et foredrag om klasserommets kompleksitet. Foredraget var et ledd i arbeidet med Rammeverk for læring og ledelse ved skolen.   

Til toppen