Å klage på en standpunktkarakter?

Tirsdag 6. juni ligger alle dine karakterer i VIS.

Noen elever ønsker å klage på den gitte karakteren.

Elever på Vg3/Vg2 yrkesfag må klage innen fredag 9. juni for å få behandlet saken på en hurtig måte slik at nytt vitnemål er klart for inntaket til Samordna opptak for universitet/høyskole eller til inntaket i fylket til Vg3 påbygg.

For andre elever er klagefristen 10 dager fra annonsering av karakterene, altså torsdag 15. juni. Her er skjema for klage på standpunktkarakter. (DOC, 80 kB) 

Ønsker du å klage på muntlig/praktisk eksamen, må du klage samme dag som eksamen fant sted for at klagen skal hurtigbehandles, ellers er det 10 dagers frist.

Her er skjema for klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen (DOC, 81 kB).

Vennligst lever skjema i resepsjonen.

(Ønsker du å klage på skriftlig eksamen gjøres det i VIS.)