Rødt tiltaksnivå på skolene i Bærum til og med 23. april

På Rud vil vi fortsette med digital hjemmeundervisning til og med 13.april. Plan over hvilke klasser som skal ha hjemmeundervisning og hvilke klasser som skal ha undervisning på skolen fra og med 14.april, vil bli publisert senest mandag.

Tilstedeværelse fra 14.4. (PDF, 149 kB)

Skolen vil sørge for å ivareta spesielt sårbare elever i denne perioden.

For elever ved tilrettelagt avdeling, vil undervisningen går som normalt. Andre klasser/elever som skal ha undervisning på skolen vil få beskjed fra avdelingsleder/kontaktlærer.

Elevene møter til undervisningen i Teams i forhold til de ordinære timeplanene som ligger i VIS og må være klare for undervisning når skoledagen starter. Lærer vil være i dialog med klassen og følge opp via Teams.

Elever som ikke er i karantene, kan komme innom onsdag, torsdag eller fredag før 1530, for å hente bøker.

Til toppen