Vi inviterer 10. klassinger til praksisdager hos oss i uke 44 og 45!

Det er ikke lenge til du skal ta et av dine første valg for videre utdanning på videregående skole. Du vil i løpet av praksisdagene få prøve deg på aktiviteter til det utdanningsprogrammet du har valgt. Du blir også kjent med yrker eller videre studier som utdanningsprogrammet kan føre fram til.

Praksisdagene skal være til hjelp så du senere kan ta valg du blir fornøyd med. Du får god informasjon og mulighet til å spørre lærere og elever om det du lurer på. Husk at det kan være nyttig å prøve ut noe ukjent eller som du synes virker interessant.

Velkommen til oss, påmelding skjer via ungdomsskolen din! 

Rud vgs. er en yrkesfaglig videregående skole som tilbyr yrkesfagutdanninger med fagbrev og studiekompetanse. Utdanningstilbudene på skolen består av både programfag og fellesfag. Vi har følgende utdanningstilbud som gir studiekompetanse etter 3 år:

Elektro og datateknologi med spesiell studiekompetanse – 3 år med fordypning i realfag

Helse- og oppvekstfag med studiespesialisering, Helsefagarbeider

Musikk, dans og drama

Fremtiden handler om det du gjør i dag. Vi utdanner for fremtiden i tett samarbeid med arbeids- og næringslivet. Vår opplæring skal være helhetlig og yrkesrettet der vi legger vekt på både faglig og sosial læring. Rud videregående skole skal være en åpen, tolerant og inkluderende kultur skole  i et positivt læringsmiljø preget av tillit, respekt og verdsetting. Skoledagen er preget av samarbeid og åpenhet, både i klasserom og på verksteder. Skolehverdagen skal være praksisrettet og entreprenørskap er en del av skolens pedagogiske praksis som bidrar til å gi elevene morgendagens arbeidslivskompetanse. Ungdomsbedrift (UB) er en metode i opplæringen for mange av skolens elever og det bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre.

Vi er stolte over å ha vårt eget Makerspace! Makerspace på Rud skal være skolens felles læringsarena der elevene får utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Her skal de få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. I vårt Makerspace kombinerer vi tradisjonelle og moderne teknologi.

Er du elev på Rud vgs har du også mulighet for å komme deg ut i verden og dra på utveksling. Vi har utvekslingsavtaler med skoler i England, Malta, Tyskland, Frankrike, Danmark og Sverige innenfor fagområdene: Helse- og oppvekstfag, Håndverk, design og produktutvikling, Frisør, Interiør og eksponeringsdesign, Teknologi- og industrifag, Elektrofag og Drama. 

Her blir du bedre kjent med våre utdanningsprogram:

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram : Rud videregående skole / @rudvgs

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Til toppen