Gult tiltaksnivå på skolene i Bærum fra og med 3.mai

Det blir ordinær timeplan for alle fra og med mandag 3.mai. All opplæring på skolen.

Gult nivå

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet.

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger
Til toppen