Høy valgdeltakelse på Rud til tross for at skolen er på rødt/gult nivå.

I dag er det skolevalg. Mange klasser har startet hjemmeundervisning, men Vg3 er på skolen.

Vi har tatt en rask prat med Andreas Torsvik Bamrud og Helge Baldrian Heien Bjonge på musikklinjen VG3.

Var det vanskelig å bestemme seg for hva dere skulle stemme?

Nei, vi har tenkt gjennom dette og sett på de ulike partiprogrammene.

Hva la dere vekt på ved valg av parti?

Avgjørende for valg av parti har vært en kombinasjon av miljø og økonomiske fremtidsutsikter.

Hvordan gikk stemmeavgivningen?

Veldig greit - glad for å kunne avgi stemmer i et trygt miljø i klasserommet på Rud vgs.

Elevene i 3MDC-D har også deltatt i skolevalget, og de er enige om at det ikke var like stas som et fysisk valg: «Det var enkelt å stemme digitalt, men det føltes mindre viktig enn å kjenne på en faktisk stemmeseddel», sier Kristoffer.
Terra er enig og mener det «føltes mer som et spørreskjema enn et valg».
Elevene er på den andre siden positive til at det ble avholdt skoledebatt, og mener dette hadde innvirkning for hvordan de stemte. «Skoledebatten var engasjerende», mener Regine.
Allikevel var det vanskelig å bestemme seg: «Siden jeg er førstegangsvelger så føler jeg at jeg kun har fått et lite øyeblikksbilde av hva partiene står for basert på hva som engasjerer akkurat nå. Jeg har ikke kunnet lene meg på så mange tidligere erfaringer eller hva jeg har stemt før. Kanskje det egentlig bare er en fordel?», undrer Andrea, mens Annveig nikker og er enig.

Andreas Torsvik Bamrud og Helge Baldrian Heien Bjonge på musikklinjen VG3 i ferd med å gi sin stemme. Elever fra 3MDC-D:Terra Marin Sjule Marken, Regine Luna Astrup, Kristoffer Daniel Ekrem, Annveig Andresen Gravdal og Andrea Fauskanger Gundersen  

Til toppen