Innholdsrike praksisdager med 10. klassinger på besøk

I uke 44 og 45 arrangerte vi praksisdager for 10. klassinger. Vi har hatt besøk fra ungdomsskoler i Asker og Bærum, og det har vært to innholdsrike og spennende uker for både elever og lærere. 

Det har vært godt med besøk alle dagene og elevene har fått prøve seg på aktiviteter fra valgte utdanningsprogram. Tusen takk til alle som har besøkt oss, det har vært noen fine uker sammen med dere! Vi ønsker alle lykke til med valg av videregående skole. Vi håper på å se mange av dere igjen her på Rud vgs til Åpen dag og til skolestart høsten 2024.

10. klassinger besøker dramalinjen på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker TIF på praksisdagene. Her er de på verkstedet for kjøretøy og industriteknologi. - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker dramalinjen på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker utdanningsprogrammet FBIE på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker utdanningsprogrammet FBIE på praksisdagene - Klikk for stort bilde
Elevtjenesten ønsker velkommen i aulaen - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker danselinjen på praksisdager - Klikk for stort bilde
Elever fra 10. klasse besøker Helse og oppvekstfag på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker HDP,. Her alger de  sin egen toalettmappe. - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker HDP,. Her alger de  sin egen toalettmappe. - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker HDP,. Her alger de  sin egen toalettmappe. - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker musikklinjen på praksisdagene - Klikk for stort bilde
Elever fra 10. klasse besøker Helse og oppvekstfag på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker utdanningsprogrammet FBIE på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker HDP,. Her alger de  sin egen toalettmappe. - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker elektro og datateknologi på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker utdanningsprogrammet FBIE på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker danselinjen på praksisdager - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker elektro og datateknologi på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker dramalinjen på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker TIF på praksisdagene. Her er de på verkstedet for kjøretøy og industriteknologi. - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker TIF på praksisdagene. Her er de på verkstedet for kjøretøy og industriteknologi. - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker TIF på praksisdagene. Her er de på verkstedet for kjøretøy og industriteknologi. - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker musikklinjen på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker danselinjen på praksisdagene - Klikk for stort bilde
Elever fra 10. klasse besøker Helse og oppvekstfag på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker TIF på praksisdagene. Her er de på verkstedet for kjøretøy og industriteknologi. - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker utdanningsprogrammet FBIE på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker utdanningsprogrammet FBIE på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker utdanningsprogrammet FBIE på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker elektro og datateknologi på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker elektro og datateknologi på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger lager egen toalettmappe på HDP - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker FBIE på praksisdagene - Klikk for stort bilde
10. klassinger besøker FBIE på praksisdagene - Klikk for stort bilde