Inspirasjonscamp for ungdomsbedriftene på Rud vgs

I dag har det vært inspirasjonscamp for skolens elever som skal bruke ungdomsbedrift som metode i opplæringen. Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Viken, Petter Skotland, startet dagen med en kort introduksjon i aulaen.

Inspirasjonscamp for ungdomsbedrifter på Rud vgs.  Petter Skotland fra Ungt Entreprenørskap Viken starter dagen i aulaen med en kort presentasjon. - Klikk for stort bilde

Inspirasjonscamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. I dag skulle elevene jobbe med ideer til egen ungdomsbedrift. De jobbet sammen i grupper og skulle ta utgangspunkt i hverdagsproblemer innenfor sitt utdanningsprogram. Oppgaven gikk ut på å komme med løsninger og lage en presentasjon ut ifra gitte vurderingskriterier. En viktig del var å knytte løsningen opp mot et eller flere av FNs bærekraftsmål.  Elevene fikk god veiledning av lærere underveis. Etter første runde ble seks grupper nominert til finalen og tilslutt ble vinnerne av "Beste totale og nyskapende løsning" kåret.

Det var mange gode og gjennomførbare løsninger som ble presentert for juryen. En stor takk til alle elever som deltok med flotte ideer og gratulerer til vinnerne av inspirasjonscampen. Vinner av "Beste nyskapende løsning" ble ungdomsbedriften Gummi UB og vinner av "Beste totale løsning" Dørty UB. 

Vi ønsker alle bedriftene lykke til med videre arbeid i sine ungdomsbedrifter.

Takk til skolens egne ansatte som veiledet elevene gjennom dagen. Takk til jurymedlemmene; Øyvind W. Wiksaas Rud vgs, Ellen Fosvold Rud vgs, Tone Lundbye Rud vgs, Anne Grete Normann Carpe Diem Demenslandsby og ikke minst fra UE Viken, Petter Skotland og Camille Sanchez som loset oss gjennom dagen.

Inspirasjonscamp for ungdomsbedrifter på Rud vgs.  Elever jobber med gruppearbeid og ideutvikling. - Klikk for stort bilde
Inspirasjonscamp for ungdomsbedrifter på Rud vgs.  Elever jobber med gruppearbeid og ideutvikling. - Klikk for stort bilde
Inspirasjonscamp for ungdomsbedrifter på Rud vgs.  Elever jobber med gruppearbeid og ideutvikling. - Klikk for stort bilde
Vinnerne av inspirasjonscampen presenterer sin UB - Klikk for stort bilde
Vinnerne av inspirasjonscampen presenterer sin UB - Klikk for stort bilde
Bildet viser vinnerne av inspirasjonscampen sammen med juryen - Klikk for stort bilde