Offentliggjøring av karakterer skriftlig privatisteksamen høsten 2021

Karakteren blir tilgjengelig 5. januar. Alle karakterer blir lagt ut på InSchool Privatist (visma.no) i løpet av ettermiddagen.

 

Du har rett til å klage på skriftlig eksamenskarakter dersom du mener karakteren er urimelig. Merk: Karakteren kan gå både opp og ned, men kan også forbli uendret. 

Vedlagte skjema (DOCX, 39 kB) fylles ut og sende pr e-post til rudvgs@viken.no

For mer informasjon gå inn på Klage på karakter - Akershus og Buskerud - Viken fylkeskommune

Klagefrist er 10 dager etter publisering av karakterene.


Trenger du kompetansebevis? Her finner du mer informasjon om bestilling av kompetansebevis.

Til toppen