Privatisteksamen: Vitnemål, kompetansebevis og klage

Vitnemål og kompetansebevis sendes ikke ut automatisk etter privatisteksamen. Karakterene er nå tilgjengelig i Privatistportalen og klagefristen er 10 dager. For skriftlig eksamen regnes fristen fra det tidspunktet karakteren er gjort tilgjengelig for deg.

Hvis du tidligere har vært elev ved en offentlig videregående skole i Viken fylkeskommune, eller tidligere Akershus, Buskerud eller Østfold, tar du direkte kontakt med skolen du har vært elev på for å få nytt vitnemål eller kompetansebevis.

Dersom du har vært elev ved en friskole i Viken, tar du kontakt med skolen du tok privatisteksamen ved for å få kompetansebevis. Du må selv bringe dette videre til din tidligere friskole hvis du trenger nytt vitnemål.

Dersom du aldri har vært elev ved en skole i Viken, tar du kontakt med skolen du tok privatisteksamen ved for å få kompetansebevis.

Er du privatist og ønsker å bestille Vitnemål/ kompetansebevis?

Karakterer og klage, mer informasjon finner du her

Til toppen