Rud vgs. er den beste entreprenørskapsskolen i 2022

Årets vinner av Beste entreprenørskapsskole i Viken er Rud videregående skole. Prisen er på 50 000 kroner.Tre personer med skolepris. - Klikk for stort bildeFra venstre Petter Skotland, daglig leder Ungt Entreprenørskap Viken, Geir Lindblad, rektor Rud videregående skole og Anne Kathrine Wold, avdelingsleder Entreprenørskap og næringsutvikling Viken fylkeskommune. Viken fylkeskommune  

Ønsker økt kultur for entreprenørskap

Sammen med Ungt Entreprenørskap (UE Viken) ønsker Viken fylkeskommune å bidra til en økt kultur for entreprenørskap i hele utdanningsforløpet fra grunnskole til universitet og høgskole gjennom å være en pådriver i entreprenør- og innovasjonsarbeid i utdanning og næringsliv.

Fredag 17. juni mottok Rud videregående skole prisen Beste entreprenørskapsskole 2022 under en høytidelig markering.

– Dette gir elever og ansatte en annerkjennelse for det store arbeidet som er lagt ned gjennom skoleåret, sier rektor Geir Lindblad.

Som rektor er jeg stolt på vegne av elevene og lærerne.

Fokus på entreprenørskap

Prisen deles ut for å belønne og berømme skoler i Viken for godt arbeid med entreprenørskap, og for å gi videre motivasjon for skolen og inspirere andre i Viken-samfunnet til å sette fokus på entreprenørskapskompetanse og skaperlyst.

– Skolen har hatt dette som satsingsområde de to siste årene, vi har gått fra tre ungdomsbedrifter til 19 nå i år.

– Det viser at vi som skole har jobbet systematisk og at satsningen har vært riktig, fortsetter rektoren.

Juryens begrunnelse

«Entreprenørskap er godt forankret i skolens pedagogiske plattform og i skolens strategidokument for entreprenørskapsarbeid. Skolen er opptatt av at entreprenørskap en er del av skolens pedagogiske praksis, som bidrar til å gi elevene morgensdagens arbeidslivskompetanse.

Skolen har som mål at alle elever skal ha mulighet til å jobbe med entreprenørskap i løpet av tiden på skolen. De har satt mål for omfang av ulike aktiviteter og for integrering av entreprenørskap i alle fag. Skolen har også en egen prosjektgruppe med ansvar for entreprenørskapsarbeidet. Juryen ser at skolen utmerker seg med bred medvirkning internt i dette arbeidet.»

Ungdomsbedrifter på alle trinn

Det gjennomføres entreprenørskapsaktiviteter på alle trinn på Rud videregående. Ungdomsbedrift (UB) drives både på Vg1, Vg2 og Vg3. UB-elevene deltar i en rekke kurs gjennom året som bidrar til å øke kompetansen.

Skolens UB-er deltar både på eksterne aktiviteter og arrangerer egne aktiviteter internt. Innovasjonscamp gjennomføres på ulike årstrinn. En rekkes samarbeidspartnere trekkes inn i gjennomføring av alle disse aktivitetene. 

Skolen prioriterer kompetanseheving av de ansatte innen entreprenørskap:

  • Kompetanseheving i UB som metode i regi av Ungt Entreprenørskap
  • Deltakelse i arbeidsgrupper/nettverk med andre entreprenørskapsskoler
  • Nettverksgruppe for bruk av Makerspace som verktøy i arbeidet
  • Benytter skolens samarbeidspartnere i arbeidslivet til kompetanseheving av de ansatte
  • Bruk av felles møtetid på skolen til faglig utveksling
  • Ansatte på fagkonferanse i London 

Samarbeider med lokale og regionale bedrifter

Skolen har det siste året inngått en rekke samarbeidsavtaler med flere store lokale og regionale bedrifter.

Entreprenørskap og innovasjonsarbeid er prioritert ved at skolen har opprettet en koordinator for dette arbeidet, og en koordinator i skolens Makerspace. Dette bidrar til systematikk i arbeidet.

Juryen mener at denne skolen bidrar til et viktig løft for undervisningen på yrkesfaglige studieretninger, og er en verdig vinner.

Juryen har bestått av

  • Bjørn Sjøvold, regiondirektør KS Viken
  • Magne Skibsted Jensen, dosent Høgskolen i Østfold
  • Tone Varslot Stave, avdelingsleder Innovasjon Norge Oslo/Viken

– Artikkelen er opprinnelig publisert på viken.no –

Til toppen