Rud videregående skole inngår samarbeidsavtale med Bertel O. Steen AS

Rud videregående skole har inngått samarbeidsavtale med Bertel O. Steen AS. Formålet med samarbeidsavtalen er å styrke fag- og yrkesopplæringen ved å legge til rette for hyppigere veksling mellom opplæring i skole og bedrift. For Bertel O. Steen er det viktig å knytte kontakter til framtidens yrkesutøvere for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft innenfor bilbransjen.

Samarbeidet gir elever og ansatte tilgang til en viktig arena for oppdatert kunnskap i et marked med hurtig og omfattende endringer hvor FN’s bærekraftmål er etablert for å drifte forretning og samfunnsutvikling.

Rud vgs inngår samarbeidsavtale med Bertel O.Steen - Klikk for stort bilde
Rud vgs inngår samarbeid med Bertel O. Steen. Bildet viser kontraktinngåelsen. - Klikk for stort bilde
Til toppen