Rud videregående skole tilbyr Vg3 i skole høsten 2022

Høsten 2022 gis det tilbud om Vg3 i skole innenfor følgende programområder ved Rud vgs:

  • Kjøretøy
  • Industriteknologi
  • Bil, skade og lakk

Skolen har i den forbindelse behov for instruktører innenfor de aktuelle programområdene.

Ta kontakt med Øyvind Willy Wiksaas på mobil: 91 65 24 10

eller e-post: oyvindw@viken.no om det er av interesse.

Hva er Vg3 i skole?

Vg3 i skole er et tilbud til elever som ikke har fått læreplass, og skal føre elvene fram til fag- eller svenneprøve.

  • Opplæringen varer i 12. mnd. og er ulønnet.
  • Ca. 80% av opplæringen vil foregå i praksisplass i bedrift.
  • Dersom du ikke får praksisplass, vil all opplæring foregå på skolen.
  • Målet er at eleven skal gå opp til fag- eller svenneprøve etter endt opplæring.
  • Får eleven tilbud om læreplass i løpet av perioden kan eleven tegne lærekontrakt og fortsette som lærling.

 

Til toppen