Smittevern og skoleskyss

Med økt smittetrykk og smitte som i større grad rammer barn og unge er det viktig å sikre at skoleskyssen kan gjennomføres på en forsvarlig måte for de elevene som må reise kollektivt. Les brev fra Ruter med tiltak for å sikre tilstrekkelig plass for elever som må reise kollektivt til/fra skolen.

Brev fra Ruter (PDF, 121 kB)

Til toppen